Viva

Frälsningsarmén

Bakgrund

Frälsningsarmén är en stor biståndsorganisation som samlar in gåvor till samhällets utsatta och bedriver 196 församlingsverksamheter i cirka 90 städer. Viva Media har sedan 2015 hjälpt Frälsningsarmén att optimera samtliga kommunikationsplattformar utifrån analys, strategi och kreativt koncept.

Utmaning

Utmaningen för Frälsningsarmén var fokuserad kring två huvudmål – dels att öka synligheten på marknaden, speciellt för yngre blivande givare, och dels att öka antalet digitala gåvor. Detta innebar ett omfattande strategi- och insiktsarbete kring att öka förståelsen för målgrupperna, kundresan, kanalval, optimering och löpande vidareutveckling av deras ägda digitala kanaler.

Lösning

Genom insiktsarbetet fick vi bra bild av hur olika målgrupper idag upplever användarresan, vad de har för behov och vad som triggar dem. Vi satte tidigt upp en övergripande strategi för marknadsföring och innehåll som mötte användarnas behov i de prioriterade målgrupperna. 

En annan viktigt aktivitet i detta arbete var att skapa en konverteringsstrategi och spårning för att få fram mätbara mål så att fortsatt arbete och beslut kunde baseras på faktisk data.

Strategin validerades sedan genom att genomföra ett antal marknadsaktiviteter där vi mätte påverkan och resultat på faktiska användare. Att tidigt pröva en hypotes är ett lättrörligt arbetssätt där man inte bara fokuserar på vad som ska kommuniceras, utan på vilken effekt förändringen ger för användarna. 

Efter den första marknadsaktiviteten samlades nya insikter vilket ledde till förbättringar i utformning av budskap samt kanalval till nästa kampanj. Det här agila sättet att arbeta i korta cykler innebär att vi får snabb feedback och slipper lägga tid och energi på att kommunicera på ett sätt som inte passar den tilltänkta målgruppen.

Över tid har vi hjälpt Frälsningsarmén att löpande optimerat och utformat de digitala kanalerna för bla. Facebook, SEO, SEM, Display och webb. Men även deras fysiska medieplaceringar som utomhus och print.

“Det har hjälpt att ha en samarbetspartner som lyssnat på våra behov och bidragit med konkreta idéer på hur man kan implementera våra tankar i det digitala landskapet.”

Leif Bergström
Kommunikation och insamlingschef
Frälsningsarmén

Resultat

25%

ökade den totala insamlingen 2020 jämfört med 2019.

 
2% ökade den totala insamlingen till ideella organisationer i Sverige.
(Novus, 2020)

Instagram/FB
1 700 000 personer
12 500 000 visningar
6 600 000 interaktioner

Youtube
3 600 000 personer
11 600 000 visningar

SEO
39 400 klick

Print
5 195 000 personer

Native
3 200 000 visningar
8 700 läsare

Banners
2 550 000 personer
13 400 000 visningar

Stream
1 500 000 personer
3 500 000 visningar