Viva

Galderma Nordic

Bakgrund

Galderma är världens största oberoende globala dermatologiska företag. De finns på 100 marknader med en omfattande produktportfölj för behandling av olika hudåkommor. Företaget samarbetar med vårdpersonal världen över för att tillgodose människors dermatologiska behov under livets olika faser.

Utmaning

Galderma Nordic behövde öka tonåringarnas intresse och kännedom om Basiron AC. Produkten är en receptfri hudsalva mot akne, som skiljer sig mot många andra produkter genom bensoylperoxid som öppnar upp porerna och dödar bakterier istället för att bara behandla ytan. 

Uppdraget var även att öka självförtroendet bland tonåringar, samt utbilda dem om hur akne fungerar.

Lösning

Vår varumärkesundersökning visade att vi behövde berätta hur akne uppkommer, istället för att endast skapa produktmedvetenhet om hur Basiron AC löser det.

Vårt mål var att lyckas med detta på ett underhållande och tilltalande sätt, anpassat för sociala medier. Vi skapade en kampanj i tre steg, där den animerade karaktären Professorn utbildar kring akne och hur bensoylperoxid fungerar. Vi undvek att prata om utseende, för att inte skapa en osund fixering.

Kanaler för kampanjen var YouTube följt av sociala kanaler så som TikTok, Snapchat, Twitch och Instagram samt programmatisk TV-stream och bannerannonsering, all annonsering riktad till målgruppen ungdomar alltså upp till 24 år.

Steg 1

Vi skapade den animerade filmen ”Sämst, finnar igen!” i sociala medier (Facebook, Instagram, Snapchat) samt YouTube och TV-stream, med syftet att väcka intresse för produkten och generera trafik till basiron.com.

Steg 2

”Allt du behöver veta om finnar och akne” är en animerad video för basiron.com som enkelt förklarar hur huden fungerar. Dessutom slår den hål på några av de myter kring hudvård som man ofta möter vid sökningar på internet..

Steg 3

För de som sedan besökt basiron.com visades filmen ”Du är fin som du är” på sociala plattformar genom retargeting-annonsering. Genom denna film vill vi ta udden av skammen kring finnar och akne, och inte lägga vår produkt som ett krav utan som en hjälp för de som vill ha den.

“Genom professionalism, kunnighet och nytänkande är Viva Media en mycket bra partner som ständigt tar oss framåt.” 

Anna Zylberstein
Brand Manager, Galderma Nordic

Resultat

I januari 2016 gjordes en varumärkesundersökning mot åldern 15-25 och på frågan ”Vilken av följande varumärken mot akne känner du till?” (flervalsmöjlighet) svarade 16% att de kände till Basiron AC.

December 2019 genomfördes en ny varumärkesundersökning mot samma åldersgrupp som fick samma fråga. Där svarade 30% av de kände till Basiron AC.

Youtube
1,5 miljoner visningar
553 779 kompletta visningar (36%) 17 076 klick

Instagram
11,2 miljoner visningar
10 658 klick

Snapchat
30,3 miljoner visningar
122 345 kompletta visningar

Displayannonsering
2,2 miljoner visningar
1 108 694 kompletta visningar (49%) 9 848 klick