Viva

Hushållningssällskapet

Bakgrund

Hushållningssällskapet är en oberoende kunskaps- och medlemsorganisation som består av 15 separata sällskap. De driver sju Naturbruksgymnasium i Sverige och bistår med rådgivning för landsbygden inom besöksnäring, bygg, energi och flera andra områden. Hushållningssällskapet verkar för en levande landsbygd.

Utmaning

Hushållningssällskapet ville skapa intresse för sina gymnasieutbildningar och öka antalet ansökningar till sina sju Naturbrukgymnasieskolor, och vände sig därför till Viva för deras Elevrekryteringskampanj. Kombinationen av ett nytt koncept och budskap samt ett smart val av kanaler skulle bygga upp intresse och medvetenhet hos målgruppen.

Lösning

Vårt koncept byggde på två insikter:

  • Målgruppen tonåringar influeras primärt av jämnåriga via sociala medier.
  • Hushållningssällskapets särskiljer sig i positionering gentemot konkurrenter genom sin unika närhet till djur, natur och lantbruk i undervisningen.

Utifrån insikterna skapade vi ett starkt visuellt och kommunikativt koncept för att lyfta fram det unika med Hushållningssällskapets skolor, och därmed särskilja dem från konkurrenterna.

Vi vet att ungdomar lyssnar mest på  influencers i sin egen ålder. Därför lät vi elevernas egna röster vara avsändare. Konceptet “Välkommen till min skola” signalerar ägandeskap, stolthet och värme.

Steg 1 – Uppmärksamma

Tre stycken berättelser från tidigare elever. Syftet är att visa frukten av en utbildning hos Hushållningssällskapet.

Dessutom bygger detta Hushållningssällskapets varumärke i ett större sammanhang, då det visar hur utbildningarna konkret bidrar till kunskap för landets framtid. Både elever och föräldrar exponerades för denna video för Kalmar, Ingelstad och Gamleby.

Steg 2 – Intressera

Här lyfter vi upp det som är unikt med varje skola och dess olika inriktningar. Vi fångar elevernas egna berättelser och visar upp dem i miljö på skolan.
Totalt sju olika stories.

För ytterligare effekt i detta steget så gjordes även sökordsannonsering. Då kunden redan har en grundkännedom om vad Hushållningssällskapets utbildningar erbjuder ökar sökbeteendet hos målgruppen här.

Steg 3 – Konvertera

För konverteringssteget var det enklare annonser av det klippbildsmaterialet vi samlat in. En direkt och tydlig uppmaning att ansöka.

“Vi är mycket nöjda med samarbetet med Viva Media. De har varit engagerade och lyssnat in våra behov och specifika önskemål. Vi har stort förtroende för Vivas kompetens inom främst sociala media och de resultat vi hittills har uppnått har varit över våra förväntningar.”

Stine Breum Appelqvist
Marknads- och kommunikationschef
Hushållningssällskapet
i Kalmar, Kronoberg, Blekinge

Resultat

Antalet ansökningar ökade för respektive Naturbruksgymnasium.

Ingelstadgymnasiet
73%

Gamlebygymnasiet
33%

Naturbryksgymnasiet Kalmar
52%

Önnestadsgymnasiet
26%

Nordvik
94%

Gotland Grönt Centrum
14%

Antalet ansökningar för skolorna ökade, jämfört med föregående år, med totalt

71%

Sociala Medier
400 000 personer
4 100 000 visningar
46 000 klick

SEO
12 000 besökare till hemsidan kom från sökordsannonser.

Förutom detta genererade kampanjen stolthet hos beställaren, och ett kommunikationskoncept som bär längre än bara en kampanj.