Viva

Kalmar länstrafik

Bakgrund

Kalmar länstrafik ansvarar för regionens kollektivtrafik och i dagsläget tillhandahåller man cirka 260 bussförbindelser på länets vägar. 

Uppdraget

Kollektivtrafiken med tjänstemän och beslutande politiker har ofta varit utsatta för allmänhetens åsikter och negativ debatt i media. Enligt de mätningar som KLT har genomfört på månadsbasis visas dystra siffror för organisationens rykte och status hos invånarna.

Det övergripande syftet med ett nytt kampanjkoncept var att påverka attityden inom utvalda målgrupper till ett mer tillåtande och förstående perspektiv. Målet var att uppnå en högre grad av kundnöjdhet och ett positivt förhållningssätt till en skattefinansierad verksamhet som ofta utsätts för politiserad debatt.

Lösningen

Det koncept vi tog fram åt KLT byggde i grund och botten på identifikation med en karaktär som vill väl, men kanske inte alltid lyckas. Karaktären Bosse Busschaufför skulle representera den vilja och ambition som finns inom KLT, men också på ett öppet och ärligt sätt blotta organisationens mänskliga sida och uttrycka att ”vi gör vårt bästa, men ibland blir det lite fel”. 

Kampanjkonceptet var övergripande och fungerade som budbärare för såväl KLT:s tjänster som för deras varumärkesbyggande kommunikation, och det har använts för att förändra attityden hos målgrupperna och underbygga ett mer förlåtande förhållningssätt mot Kalmar länstrafik. 

Sedan starten 2018 har vi gjort över 20 olika kampanjer för KLT som har haft god effekt. Karaktären Bosse har uppfattats som både underhållande, ärlig och trovärdig vilket ligger i linje med framtagen strategi och organisationens värdegrund. Spontan reklamerinran hos målgruppen har lyfts till 88% över marknadens genomsnitt, och även den positiva attityden har ökat och antalet som kan tänka sig att rekommendera KLT ligger nu 31% över genomsnittet.