Frälsningsarmén

Marknadsföring med ett stort hjärta

Frälsningsarmén bedriver 196 församlingsverksamheter i cirka 90 städer. Utöver gudstjänster och gruppaktiviteter har många av dessa verksamheter olika former av öppet socialt arbete. Frälsningsarmén är en stor biståndsorganisation som samlar in gåvor till samhällets utsatta.

102 %

Så mycket ökade Frälsningsarméns unika gåvor på bara ett år. Från november 2016 till slutet på oktober 2017, jämfört med motsvarande period föregående år.

4436

Så många unika givare hade Frälsningsarmén från november 2016 till slutet på oktober 2017. Motsvarande period året innan visar siffran på 1820 unika givare.

256 %

Så mycket hade transaktionerna i gåvoshoppen ökat 2017, januari till oktober, jämfört med motsvarande period 2016. Detta trots att trafiken till hemsidan var på ungefär samma nivå som året innan.

Behov

Inför 2015 insåg Frälsningsarmén att de behövde stärka sin marknadsföring. De skulle bygga två nya plattformar, en ny hemsida och en ny e-handel. De behövde hjälp med att utforma dessa på ett SEO-mässigt sätt, samt ville knyta an till sina bidragsgivare bättre genom att utveckla en personligare kommunikation. Det viktigaste målet när vi började samarbetet med dem inför 2015 var att öka deras digitala insamling – via shoppen, Swish och sms. Ett av deras behov var också att identifiera de digitala kanaler som fungerade bäst för deras budskap.

Vivas lösning

Ständig optimering av deras marknadsföringskampanjer. Viva la upp en strategi för hur innehåll hanterades, producerades och levererades i olika kanaler, med ett väldigt lyckat resultat.

Ett gediget SEO-arbete för att göra det lättare för användaren att hitta Frälsningsarmén i sökmotorerna. Viva skapade en helt ny struktur på hemsidorna för att bättre nå ut med ny och relevant information som Google lättare kan indexera.

Vi möjliggjorde ett stort Google Grants-konto, ett donationsprogram som erbjuder utvalda biståndsorganisationer i hela världen gratis annonsering via AdWords – vilket resulterade i fler donationer.

Ett kontinuerligt arbete med sociala medier som Facebook och primärt Youtube. Viva arbetade också intensivt med varumärkesbyggandet, samt la upp strategier som skapat ett helhetstänk kring marknadsföringen.

Det har hjälpt att ha en samarbetspartner som lyssnat på våra behov och bidragit med konkreta idéer på hur man kan implementera våra tankar i det digitala landskapet.

Leif Bergström

Frälsningsarméns Kommunikations- och insamlingschef.

Vivas integritetspolicy