Vetek

Kvalitativ marknadsföring väger tungt

Vetek AB är ett företag på Väddö, 10 mil norr om Stockholm. De är en ledande vågleverantör som har varit aktiva i branschen i 20 år. För Vetek är högsta kvalité och servicegrad alltid en förutsättning.

21 %

Så mycket hade Veteks intäkter ökat med 2015, året efter att Vetek ingick ett partnerskap med oss.  

2015

Året då Vetek under hösten slog försäljningsrekord tre månader i rad.

44 %

Det ökade trafiken till Veteks hemsida med under Q1 2017, jämfört med samma period 2016. 

Behov


Vetek har alltid arbetat internt med marknadsföringen, men insåg att det fanns både kunskaps- och tidsbrist för att lyckas med en effektiv marknadsföring på egen hand. De behövde hjälp med att ringa in sin målgrupp, nå och lyckas tilltala dem. Vetek hade använt sig av en del annonser hos stora aktörer, av printannonser och sökmedier – men insåg att de behövde hjälp för att nå bättre resultat. De ville locka fler kunder till sin e-handel när vi inför 2015 tog ett helhetsgrepp på deras marknadsföring.

 

 

 

Vivas lösning

Tillsammans med Vetek lärde Viva känna målgruppen och tog reda på hur de bäst skulle lyckas med att nå den. Viva testade nya digitala kanaler som Vetek inte hade synts i tidigare, där målgruppen effektivt nåddes. Sedan fortsatte medverkan i diverse digitala kanaler och kontinuerlig analys.

Långsiktigt arbete med sökmotoroptimering blev en bärande pelare i marknadsföringen, tillsammans med flera olika metoder för sökmotormarknadsföring – som till exempel dynamiska textannonser och återannonsering.

Efter en jämförande studie av aktuella branschmagasin valde Viva ut nischade magasin där de köpte annonser, vilket effektivt nådde målgruppen. Viva telefonspårade också tidningsannonserna för att se hur många som ringde på dem.

Viva arbetade också med annonser i sociala medier, upprättandet av en LinkedIn-sida och hjälp med att aktivt driva en Facebook-sida vars innehåll engagerade följarna. Detta byggde kundförtroendet och Veteks varumärke.

Jag känner stort förtroende för Viva Media efter år av samarbete. Deras kompetens har verkligen fått vår försäljning att öka.

Patrik Viktorsson

VD, Vetek

Vivas integritetspolicy