Viva på Resumés tvådagarskonferens 2018-02-06

Kommunikation Offentlig Sektor

Den 6-7 mars arrangerar Resumé en tvådagarskonferens med fördjupning i det nya kommunikationslandskapet. Konferensen riktar sig i första hand till kommunikatörer i offentlig sektor, men även yrkesverksamma i näringslivet har mycket att lära av innehållet. 6 mars talar Viva Medias VD Arash Gilan under rubriken ”Kommunikation i en ny tid”.

Här kan du anmäla dig på Resumés webbplats.

 

Hitta till Kommunikation Offentlig Sektor

Kammarsalen, Berns, Berzelii Park i Stockholm

Berzelii park 10, 111 47 Stockholm