Viva

4 viktiga nycklar för strategisk marknadsföring

torsdag 11 apr 2024, kl. 12:00 Webinar

Har du och ditt team ett strategiskt arbete värd namnet? Många företag idag har inte koll på de viktigaste begreppen inom strategi, och går därför miste om viktiga insatser och insikter som skulle kunna accelerera deras tillväxtresa. I detta webinar ger Arash Gilan och Erik Modig en tydlig bild av vad marknadsföringsstrategi är, hur den används på rätt sätt och vilken roll den spelar i ett framgångsrikt företag.

Följ med när Arash och Erik reder ut begreppen och förklarar skillnaden på ett företags vision, mål och strategier. De samtalar också om intuitionens roll i det strategiska arbetet, utmaningen för sanna visionärer och det nödvändiga grundarbetet för att lyckas med sina strategier.

***

Här hittar du tidigare webinar vi sänt tillsammans med Arash och Erik.

🎥 Trendspaning 2024

🎥 Marknadsföring i lågkonjunktur

🎥 Trendspaning 2023

🎥 Värdet av marknadsplanen 2022