Viva

AI inom marknadsföring

fredag 17 feb 2023, kl. 12:00 Webinar

Hur kan du som marknadsförare bli snabbare och vassare med hjälp av AI? Alla som arbetar inom marknadsföring står nu inför stora förändringar, och i detta webinar kommer du uppdateras kring allt som rör den nya AI-vågen, få insikt i vilka områden som kommer påverkas inom marknadsföring och lära dig vilka AI-verktyg som är aktuella.

Viva Medias vd Arash Gilan och Sara Öhman, konsult inom datadriven marknadsföring, kommer samtala om den snabba utvecklingen av AI som vi ser nu, och förklara hur du använder dig av AI för att effektivisera ditt arbete.

I webinaret kommer Arash och Sara gå igenom flera olika AI-verktyg som kommer att göra dig till en bättre marknadsförare.

Några av verktygen som presenteras är:

  • ChatGPT
  • Jasper AI
  • Albert AI
  • DALL·E 2
  • Midjourney
  • Descript
  • Rytr


Anmäl dig till detta webinar som sänds den 17 februari kl. 12.00.