Marknadsföring med öga för helheten – Helsingborg 2018-10-10

Viva Media bjuder in till

 

Nu är det dags!

Den digitala utvecklingen accelererar. För att kunna möta er målgrupps unika behov behövs konstant fokus på att vässa sin digitala närvaro och ha en tydlig marknadsföringsstrategi. Under frukosteventet som vi på Viva Media bjuder in till kommer vi också att titta närmare på YouTube som marknadsföringskanal. 

Det tjänar inget till att planlöst plocka lågt hängande frukter när det kommer till marknadsföring. Långt effektivare är att sätta upp en marknadsföringsstrategi med tydliga mål.

För oss är strategin en helhet som handlar om att förstå målgrupp, kanalval och på vilket sätt det ska kommuniceras. En bra strategi omfattar både förvaltande av befintliga kunder så väl som att nå ut till nya.

Det räcker inte med att veta vad som ska marknadsföras och hur ska ske, utan det är lika centralt att fråga sig varför en viss insats är viktig för att nå målet i marknadsföringsstrategin. Sedan är marknadsplanen verktyget för att lösa hur strategin ska implementeras. Att veta i vilket stadie av säljtratten en viss insats fungerar bäst är fundamentalt. Vass marknadsföringsstrategi skapar synergier där olika insatser samverkar och stärker varandra.

Med det här eventet vill vi på Viva Media ge dig verktygen för hur du styr upp och implementera hela kundresan oavsett kanal, samt visa på hur du skapar en vinnande och visuell marknadsföringsstrategi.

Under eventet kommer vi även att djupdyka i YouTube, en av världens mest kraftfulla plattformar. Det är en oexploaterad, resultatrik och kostnadseffektiv plats för marknadsföring som kan bli en naturlig och viktig del av din marknadsföringsstrategi.

Under eventet får du också reda på de senaste nyheterna och en djupare förståelse för plattformens verktyg. Talare och specialister från Viva Media delar med sig av värdefulla nycklar till Youtube-världen:

• Hur du skapar lyckade annonskampanjer
• De senaste funktionerna och hur de används
• Konkreta strategier för hur du bygger ett starkt varumärke
• Inspirerande success stories
• Synergin mellan Google och YouTube

Talare


Richard Swenman

Föreläsare & Google-coach
Viva Media

Fredrik Lundqvist

Creative Content Manager
Viva Media

Alexander Vucic

Business Manager
Viva Media

Tid och plats


När? 10 Oktober, kl. 08.00-10.15
Var? Helsingborg. Elite Hotel Marina Plaza, Kungstorget 6

Kontakt


Richard Swenman, Viva Media
+46 76-392 71 71, richard.swenman@vivamedia.se