Sverige - Viva Media

Viva x IHM – Strategisk marknadsföring som ger effekt

onsdag 07 okt 2020, kl. 16:00 Webinar

Var med när Calle Peyron, lärare på IHM, samtalar med Alexander Vucic om Growth & Marketing Strategy. De kommer bland annat diskuterar svårigheterna med att arbeta strategiskt med sin marknadsföring i en tid när det är svårare än någonsin att fånga människors uppmärksamhet.

I webbinariet får du en inblick i hur utbildningen IHM Growth & Marketing Strategy är upplagd. Men vill du bara ha en djupare förståelse för vad som får varumärken att växa och hur du kan utveckla bättre erbjudanden i en produktkategori är detta också ett webinar för dig.

Det är helt kostnadsfritt att delta.

Alexander Vucic
Account Manager
Viva Media

Frågeställningar som tas upp:

Vilka är marknadsförarnas största utmaningar idag?

Hur kan vi bygga starka varumärken över tid?

Hur uppnår man effekt i ett långsiktigt perspektiv i affärsverksamheten?

Tips och beprövade modeller att lägga i marknadsförarnas verktygslåda.

Vilka generella exempel på marknadsföringsåtgärder rekommenderar Viva?

Tid


Onsdag 7 oktober
Klockan 11:30-12:30

Kontakt


Alexandra Hedström, IHM Business School
+468-657 00 06