Sverige - Viva Media

Facebook

Facebook är en av världens största annonsplattformar. 71% av alla svenskar använder Facebook så du har stor potential att nå ut med din marknadsföring.

Svårare att nå ut organiskt

Med organisk räckvidd menas att nå ut med sina inlägg till befintliga följare utan att använda annonsering. Facebooks algoritmer gör att få av de som följer ditt företags sida ser de inlägg du postar. Därför behöver du använda Facebooks annonsverktyg där du betalar för att inläggen ska synas, och rikta dem mot den målgrupp du vill nå. Konkurrensen på Facebook blir allt större då målgrupperna växer och annonsörerna börjat inse möjligheten till hög konverteringsgrad. Eftersom man arbetar med förstahandsdata är det dock enklare att anpassa budskap och målgrupper utifrån företagets mål och syften. Allt som behövs är en tydlig strategi och kunskap om hur algoritmen fungerar – något vi är experter på.


Strategi och taktik

Vi kan hjälpa er med allt från strategier, taktik och utbildningar och självklart administrerar vi era annonser som optimeras för bästa möjliga utfall. Konverteringsgraden via sociala medier är i regel mycket hög tack vare  möjligheten att finna rätt målgrupp. Istället för att gå mot den stora massan med gammalmodigt räckviddstänk siktar man istället in sig på den mest lönsamma kärngruppen.


Hela marknadsföringstratten

Vi bygger kampanjer som fångar upp användarna i alla stadier, från varumärkesbyggande annonser för att öka medvetenheten, konverterande kampanjer för att driva affärer till dynamisk remarketing där man återannonserar just de produkter som besökaren tittat på i webbshoppen.


Experter

Vivas Social Media Managers håller sig hela tiden uppdaterade på de senaste uppdateringarna från Facebook och Instagram. Vi har experter på varje enskilt socialt medie som fördjupar sig långt ner i vertikalen.


Synergier

Eftersom Viva Media är en fullservicebyrå har vi bred och djup kunskap om flertalet medier. Den kunskapen gör att vi kan få en synergi mellan leveranserna, en synergi som driver konverteringar genom den kanal där det är mest kostnadseffektivt, i vissa fall kan det faktiskt vara bättre att bygga medvetenhet via sociala medier för att fånga upp konverteringarna via t.ex. det organiska eller betalda söket.

Det är mycket att tänka på när det är dags för att publicera din annons på Facebook. Här följer några punkter.

Copy

När det kommer till texter gäller även här andra regler än i traditionella medier. Fatta dig kort men var tydlig med vad du vill förmedla och vad du förväntar dig av kunden. Använd ett språkbruk som är anpassat för målgruppen och se till att innehållet i annonsen har en hög relevans med innehållet på landningssidan om annonsen innehåller en länk, även här värdesätter Facebook användarupplevelsen. Om annonsen har en låg relevans med innehållet på landningssidan sjunker din budgivningspoäng, du får dessutom en hög s.k. bounce rate eller avvisningsfrekvens som det heter på svenska, vilket i sin tur påverkar utfallet av dina kampanjer och påverkar din annonspoäng i budgivningsprocessen.

Var tydlig

Det är viktigt att du tydligt talar om i ditt inlägg eller annons vad du förväntar dig av besökaren. Vill du ha besök på hemsidan – berätta det. Detsamma om du vill att mottagaren av innehållet ska genomföra ett köp – säg det tydligt. Det är det som kallas för CTA (Call To Action). Förvänta dig inte att besökaren själv ska lista ut dina intentioner.

Thumb-stopper

Bilden är “A och O” för utfallet av kampanjen. Det är den som ska få besökaren att haja till, stanna upp och förhoppningsvis läsa ditt budskap. Med uttrycket Thumb-stopper menar man material som får tummen att stanna upp, att man helt enkelt slutar scrolla. För att få besökaren att stanna upp måste man snabbt och effektivt fånga uppmärksamhet, oftast scrollar man snabbt igenom sitt flöde. Bilden ska tilltala målgruppen och ha en tydlig koppling till budskapet och syftet. Det är först nu som personen eventuellt läser ditt budskap under förutsättning att bilden väckt tillräckligt med uppmärksamhet för att väcka nyfikenheten.

Ha en klar och tydlig strategi

Det är väldigt viktigt att veta vilka mål du har med annonseringen och hur du ska nå målen. Ska du marknadsföra dina produkter för försäljning, marknadsföra ett event eller vill du bygga ditt varumärke för att få flera medlemmar till företagets Facebook-sida?

Var noga med förberedelserna

Visst kan det kännas tidskrävande och jobbigt att skriva flera olika annonser och annonstexter och lägga till bra och relevanta bilder. Men det är värt arbetet när annonserna är relevanta och når rätt målgrupp. Det sparar dig garanterat merjobb i slutet då du slipper ändra och göra om annonser som inte fungerar bra.

Se till att avsätta tid

För att driva en Facebook-sida som är fungerande och kommunikativ behövs ett löpande underhåll. Det måste finnas någon som kan svara på frågor och kommentarer via Facebook. Det är inte något som man bara sätter upp som en kampanj. Det är ett långsiktigt och löpande arbete.

Analysera och utvärdera

Facebook tillhandahåller bland annat rapportverktyget Facebook Analytics som påminner mycket och Google Ads och Google Analytics. Det kan du använda för att se till att du når dina uppsatta mål.

Vill ni förbättra er närvaro på sociala medier?

Hör av dig till oss idag så återkopplar vi så snart vi kan.