Hämta bloggposter via ajax (Används endast programmatiskt)