Instagram annonsering

Instagram logga

Instagram är en bilddelnings-app som fortsätter att växa för varje dag. I september i fjol hade det sociala nätverket över 300 miljoner användare. Många av de unga som lämnat Facebook finns på Instagram – så är din avsikt att nå människor i åldrar 16-35 ska du definitivt ha med Instagram i din marknadsföringsstrategi.

Instagram-annonser är i princip identiska med de foton eller videoklipp som kommer i ditt flöde på Instagram. Skillnaderna är att annonsen har en text längst upp till höger där det står ”Sponsrad”, och en knapp till vänster under bilden med en så kallad ”Call-to-action” som kan vara t.ex. ”Läs mer” eller ”Handla nu”.

 

Enkelt att nå rätt målgrupp

Instagrams algoritmer gör det svårt att synas med ditt innehåll om det inte är betalda annonser. Men här har Instagram flera styrkor jämfört med andra sociala medie-plattformar. Bland annat har du på Instagram tillgång till Facebooks avancerade segmenteringsverktyg, som bidrar till att ditt företag på ett unikt sätt har möjlighet att pricka in rätt målgrupper utifrån faktorer som demografi, intresse, ålder, kön och land. Så se till att skapa visuellt berättade annonser, vilket är Instagrams kärna, och sikta annonser mot rätt målgrupp i Facebook Ad Manager.

 

Instagrams olika annonsformat

Dina annonser på Instagram kan ta flera olika skepnader. Alla annonser kan kombineras med länkning till en webbplats eller en call to action-knapp, till exempel en köpknapp, i syfte att driva konvertering. På Instagram kan du använda dig annonser i olika former som:

 

  • Bildannonser med enskilda bilder
  • Bildserie, eller så kallade carousel ads, där användaren drar fram nästa bild på skärmen
  • Videoklipp
  • Helskärmsannonser i Instagram Stories, ett format som erbjuder targeting, räckvidd, och möjligheter att mäta resultat
  • Unika målgrupper med retargeting på Instagram

 

Precis som på Facebook kan du använda retargeting för att nå den person som har visat intresse för en produkt tidigare, och effektivt skjuta passande annonser mot den personen. Det går idag att använda sig av målgruppsanpassade dynamiska annonser så att de visas mot personer som har ett intresse för en viss typ av produkter.  Hur fungerar det då? Jo, användare som besöker din hemsida får en cookie kopplad till sin webbläsare, din annons dyker sedan upp på andra webbplatser som personen surfar på.

 

 

Att förbereda inför annonsering på Instagram


1. Strategi och syfte.

Vad vill jag uppnå med annonseringen? Är syftet i första hand att skapa en känsla och engagemang kring varumärket eller att driva försäljning? Annonseringen behöver både formas av strategin och förutsättningarna för Instagram som mediekanal. Här finns stort utrymme för kreativitet.

 

2. Relevant budskap.

Att anpassa sitt budskap till målgruppen gäller för all annonsering – även för Instagram. Här handlar det också om en förståelse för Instagram som en bildapp och att möta Instagram-användarnas förväntningar som i stor grad handlar om att bli inspirerad. Att det är bilder och video som står i centrum är både en fördel och en utmaning. Bilder har potential att engagera och förmedla känslor mycket snabbare än vad som är möjligt genom text. Att annonsera genom bilder ställer däremot krav på kvalitet och genomförande. Detta kan innebära att det inte går att använda samma annons på Instagram som man hade i lokaltidningen eftersom annonsen förmodligen inte är anpassad för Instagram och därmed riskerar att tappa i relevans för Instagram-användaren.

 

3. Optimera kampanjen.

Instagram-annonserna kan administreras via Facebooks annonsverktyg. Det gör det också möjligt att synkronisera och jämföra annonseringen de två kanalerna emellan. Eftersom trafiken från Instagram i huvudsak kommer från mobiltelefoner är det också viktigt att kampanjen formas och optimeras med tanke på mobilanvändare och att landningssidan är anpassad för att ta emot mobiltrafik.

 

4. Mät och utvärdera.

Som med all marknadsföring ligger nyckeln till långvarig succè i att analysera resultatet. Identifiera mätpunkter för Instagram-kampanjen, börja mäta och utvärdera sedan hur annonseringen presenterar utifrån syftet med kampanjen.

Vill du annonsera på Instagram? Kontakta oss!

Vivas integritetspolicy