Mediestrategi

Med rätt mediebyrå lyckas du med din digitala marknadsföring

Viva Media är en digital mediebyrå som hjälper till med digital marknadsföring. Marknadsföring är avgörande för att ett företag ska kunna växa eller behålla sin position. Utbudet, kanalerna och möjligheterna inom digital marknadsföring är närmast oändliga och samtidigt sker en snabb och spännande utveckling som hela tiden skapar nya förutsättningar. En effektiv mediestrategi säkerställer att alla marknadsföringssatsningar samverkar och förstärker varandra. Då skapas en synergieffekt som gör marknadsföringen ännu mer verkningsfull.

Den digitala marknadsföringen kan också mätas och förbättras löpande vilket gör det viktigt att följa och utvärdera sina satsningar för den som vill ligga i framkant. Det är detta som driver oss och gör digital marknadsföring till vårt största intresse!

 

Fokus på resultat

Framgångsrik marknadsföring börjar med en effektiv strategi utifrån en tydlig målsättning. Med utgångspunkt i er målsättning hjälper vi er med en helhetlig marknadsföringsstrategi som är helt och hållet anpassad för ert företag och era förutsättningar. Våra strategier är resultatfokuserade vilket gör att kontinuerlig analys, anpassning och optimering av era marknadsföringssatsningar är kärnan av vår leverans. Tjänsten innefattar alla moment, från analys och planering till utförande och förhandling, löpande optimering och rapportering med tolkning av statistik.

Hos oss får ni den dedikerad projektledare som tillsammans med ett team av våra erfarna experter inom olika områden av digital marknadsföring fullföljer strategin och arbetar målinriktat för att er marknadsföring ska ge så hög avkastning som möjligt. Eftersom strategin enbart är så bra som resultatet den leder till investerar vi i medier som kan redovisa statistik. Det gör att vi utvärdera era kampanjer löpande och anpassa och optimera era satsningar utefter förändringar på marknaden. Vi ger er full insyn i statistiken, regelbundna uppföljningar med resultatrapportering och vi hjälper er med mediekontakt och medierådgivning.

 

Vår mediestrategi består av:

  • Analys – Vi analyserar era befintliga medieinvesteringar och det nuvarande och utvärderar möjligheter på den digitala marknaden för att se vilka kanaler, metoder och budskap som är bäst ägnade för att nå er målgrupp och ert mål.
  • Upphandling – När mediestrategin är satt sköter både medieförhandlingen och upphandlingen åt er.
  • Optimering – För att säkerställa att alla upphandlade kampanjer håller god kvalité arbetar vi kontinuerligt med optimering. Det innebär att vi successivt gör er satsning bättre och mer träffsäker.
  • Uppföljning – Varje marknadssatsning följs upp och utvärderas löpande. Som kund får ni ta del av tydliga statistikrapporter som visar vilket resultat era investeringar har gett.
  • Administration – Vi tar hand om alla moment, från fakturahantering och överlämning av kampanjmaterial till kvalitetssäkring och kontakterna med valda medier.

 

Vill ni veta hur er marknadsföring kan få genomslag i digitala medier? Kontakta oss och hör vad vi kan göra för er!