Viva Media

Premier Google Partner

Google Premier Partner

Vi är stolta över vår certifiering som Premier Google Partner, vilket garanterar att vi använder den senaste tekniken och metoderna när vi annonserar via Google. En förutsättning för kvalitetsmärkningen är att vi ständigt tillgodoser höga krav på resultat och att vi genomgår avancerade bedömningar på en regelbunden basis.


Bland annat krävs följande av Viva Media:

• Anställda behöver ha Google Ads certifikat för att visa att vi har avancerade kunskaper i Googles annonsering.

• Uppnå en viss nivå av medieinvestering över hanterade konton för att visa att Viva Media har en sund aktivitet.

• Uppfyll kravet på prestation genom att ha stabila intäkter och tillväxt i Google Ads, samt bevara och utveckla kundbasen.

Google Ads
Google Ads Certified

Certifieringen visar kunskaper i sökannonsering, inklusive metoder för att skapa, hantera och optimera sökkampanjer på Google.

Google Shopping Certified

Vår certifiering som Google Shopping Certified Consultants garanterar expertis inom annonsering hos e-handels- och prisjämförelsetjänsten Google Shopping.

Google Analytics Certified Partner

Som Google Analytics Certified Partner har vi specialistkompetens inom Googles analysverktyg och kan erbjuda rådgivning och utbildningar för företag.