Med Viva är ni i trygga händer.

Vi är stolta över vår certifiering som Premier Google Partner, vilket garanterar att vi använder senaste teknik och metoder när vi annonserar via Google.

En förutsättning för kvalitetsmärkningen är att vi ständigt tillgodoser höga krav på resultat och att vi genomgår avancerade bedömningar på en regelbunden basis.

Bland annat krävs följande:

• Sett till att minst två personer blir AdWords-certifierade för att visa att vi har avancerade kunskaper i AdWords.

• Nå ett högre utgiftskrav över hanterade konton för att visa att Viva Media har en sund aktivitet.

• Uppfyll kravet på prestation genom att ha stabila intäkter och tillväxt i AdWords, samt bevara och utveckla kundbasen.