Blogginlägg av Alexander Vucic

Designa företagets värdeerbjudande

I denna artikel beskrivs och förklaras en canvas som skapades av Strategyzer och hör ihop med min tidigare artikel som fokuserade på affärsmodellens värde för ditt företag och skapades även…

Läs mer

Share of Search – korrelationen mellan synlighet på Google och marknadsandel

Vivas Alexander Vucic har flertalet år av att strategiskt bygga varumärken genom långsiktig marknadsföring. Här ger han dig kunskap om det alla pratar om; sökets allt viktigare roll för att…

Läs mer

Skapa struktur i affärsstrategin

Många tror sig veta mycket om sin affär och tänker att dem har full koll, men erfarenheten visar mig något annat. Därför skulle jag vilja belysa en modell som är…

Läs mer

MÖTA kunden i köpresan

MÖTA modellen har ett mer kundorienterat förhållningssätt till marknadsföringen där exempelvis den traditionella modellen kring 4P (Påverkan, Pris, Plats och Produkt) istället fokuserar mer på vilka konkurrensmedel varumärket har.  …

Läs mer

Kundens fyra faser

En aspekt som är kopplad till förståelsen för hur konsumenters olika behov uppstår är olika typer av köpmotiv, dem kan man kategorisera i två behov enligt nedan förklarat.   Hedoniska…

Läs mer

WOW-upplevelser med CXM

Customer Experience Management, CXM, handlar om att via väl utvecklad kunddata kunna personalisera och ge kunden en friktionsfri helhetsupplevelse av köpet. Detta görs via automatiserade system baserat på tekniken AI…

Läs mer

Vad blir viktigt för marknadsföringen 2020?

Alex, hur ser du på 2020? Jag tror att man måste börja tänka mycket mer på hur människor tänker och vilket beteende det i slutändan leder till. Alltså i form…

Läs mer