Blogginlägg av Jesper Jaensson

Så påverkar Googles nya Medic Update

Vilka påverkades av uppdateringen? Initialt såg det framförallt ut som att Google Medic Update riktade in sig på något man kallar ”YMYL” – Your Money Your Life. Detta är en…

Läs mer