Blogginlägg av Mariella Reihammar

Var synlig för dina kunder när deras behov uppstår

Strategin pull media bygger istället på att konsumenter, som efterfrågar en vara eller en tjänst, aktivt själva söker upp företag som kan tillgodose deras behov när de väl efterfrågar en…

Läs mer