Blogginlägg av Mariella Reihammar

Var synlig för dina kunder när deras behov uppstår

Traditionell marknadsföring har historiskt sett övergripande kretsat kring en strategi man ofta benämner som “push media”. Detta innebär kort och gott att marknadsföring har varit en envägskommunikation där företag har…

Läs mer