Vill du ha förändring? Tänk nytt!

I vårt analysarbete tar vi reda på era behov och tar er målinriktat från A till B.

Vill du ha förändring? Tänk nytt!

I vårt analysarbete tar vi reda på era behov och tar er målinriktat från A till B.

Vill du ha förändring? Tänk nytt! I vårt analysarbete tar vi reda på era behov och tar er målinriktat från A till B. Personas, målgrupper, konverteringar, hemsidan eller copy – en analys kan utföras på många olika områden. Vilken typ det än gäller hjälper vi er fram till de beslut som gör att varje del inom er affär utvecklas och kompletterar de andra. 

Vi tror att varje affär är unik och behöver en skräddarsydd analys som ger helt nya insikter. När analysen är färdig sätter vi inte punkt, utan hellre en kommatering. För vi är måna om en gedigen implementering av analysen och kontinuerliga förbättringsåtgärder. När ni blir vår strategikund startar vi alltid med ett inledningsmöte där vi pratar om era unika behov. Det kan handla om vilket verksamhetsområde som helst som behöver nya insikter. Vi anser att det är bättre att vara data informed än data driven – vi ser till det stora sammanhanget istället för att stirra oss blinda på siffror. Vi utför huvudsakligen konverteringsanalys, affärsanalys och e-handelsanalys. Inuti dessa ryms många mindre analyser som kan avse positionering, varumärket, målgruppen, copy och hemsida – ja, vi kan analysera och förbättra din affär på precis det område du behöver.

Analys

Så ser analysprocessen ut 

När vi har utrönt vilka behov ditt företag har utformas analysen som följs av ett genomförande där vi använder oss av research, data och modeller. Efter det presenteras analysen för dig som kund. Sedan följer implementering, test och optimering av analysen som är ett löpande arbete där huvudansvar ligger hos dig som kund.

 

Vi ställer de viktiga frågorna

För att få till en förbättring måste man ändra sättet man gör saker på. Det kanske låter självklart, men är inte alltid så enkelt. Vi kan hjälpa ert företag att ställa frågorna som får saker i rörelse. Om vi till exempel analyserar en e-handel ställer vi till exempel frågor som: Förstår användare och potentiella kunder vad sajten handlar om och företagets erbjudande? Hur enkelt/svårt är det för användare att genomföra de uppsatta målen för hemsidan? Leder man dem dit på ett optimalt sätt? Vad finns det för trygghetsfaktorer på sajten? Och hur personlig är den? Vad finns det för flaskhalsar på sajten?

 

Vi minimerar riskerna

Det är lätt att gå i redan upptrampade fotspår, men en väl genomförd analys gör att ni förstår vad som är viktigt för att få till en förändring eller förbättring. Det ger insikt kring vad som behöver göras, hur det ska göras och varför det ska göras. Det kan handla om både små och stora förändringar, och då innebär det alltid ett visst mått av risktagande. På Viva minimerar vi riskerna genom att tillsammans med dig som kund gå igenom vilka risker olika val genererar, samt att ständigt arbeta med implementationen i vilken vi kontinuerligt testar och förbättrar.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just er med vår analys!

Vill du ha en analys?

Vivas integritetspolicy