Ingen vill bo i ett tomt hus.

Att skapa ett sprakande, relevant och engagerande innehåll är ett perfekt sätt att odla relationen till era kunder.

Ingen vill bo i ett tomt hus.

Att skapa ett sprakande, relevant och engagerande innehåll är ett perfekt sätt att odla relationen till era kunder.

Content

Med värdefullt innehåll bygger du ett starkare varumärke och genererar kunder. Dessutom är content numera en av de viktigaste faktorerna för att ranka högt i sökmotorerna. Kan din verksamhet åstadkomma mer än att vara basalt informativ eller enbart sälja betyder det massor. Skapa material som har ett egenvärde, som engagerar och väcker känslor.

 

Att skapa fungerande content är inte att slänga ur sig vilda idéer utan riktning och mål. Du behöver fundera igenom vad som är syftet med det innehåll ditt företag skapar. Vilka vill du nå? Vem är målgruppen? Vad har de personer du vill nå för utmaningar, tvivel och intressen?

 

Syftet med content marketing

Joe Pullizi som myntade begreppet “content marketing” skrev att ”Content marketing är ett strategiskt tillvägagångssätt för marknadsföring fokuserat på att skapa och distribuera värdefullt, relevant och konsistent innehåll för att attrahera och behålla en tydligt definierad publik – och ytterst för att driva lönsam kundhandling”.

 

Bygg en publik

Det främsta målet med content marketing är att få personer att samlas någonstans, och att vilja återvända dit igen – var den platsen är bestämmer du. Det kan handla om till exempel ett nyhetsbrev, en blogg, en podcast eller en webbplats. Men att locka vilka människor som helst har inget värde i sig, utan det behöver hela tiden finnas lönsam kundhandling i fokus, där du strategiskt och målmedvetet riktar dig till den målgrupp som där ett äkta intresse finns. Då kommer ditt innehåll att leda till ett starkare kundförtroende och i slutändan konverteringar.

 

En ägd plattform

En av de stora fördelarna med content marketing är att ditt företag äger plattformen där innehållet kommuniceras till publiken. Det innebär att du har full kontroll över det du producerar – och när, var och hur det ska kommuniceras.

 

Arbeta strategiskt  

Att lyckas med content marketing är ingen självklarhet, du behöver ha en genomtänkt plan för att ta den position på marknaden du siktar på. Se till att utforma en läsaranalys, strategier för mätning, kanalanalyser, SEO, plan för tonalitet och strategier för sociala medier. Se till att sätta upp mål som är rimliga och långsiktiga. Tålamod är en viktig ingrediens när det kommer till content marketing, eftersom resultaten inte kommer lika direkt som vid traditionell marknadsföring – men rätt utfört kan det vara ett oerhört kraftfullt verktyg.

Vi skapar filmer att använda till bl.a. YouTube-annonsering.
Läs mer om YouTube-annonsering.

Behöver du hjälp med ditt innehåll? Kontakta oss!

Vivas integritetspolicy