Viva

Analys – var är du idag?

På Viva hjälper vi er att nå era mål. Det första steget dit är att ta reda på var ni är idag, så att vi tillsammans kan planerar en väg framåt. Det är inte alltid lätt att själv se den potential som finns i verksamheten. Det är då Viva kommer in och ger er nya perspektiv. När vi har en gemensam bild av nuläget och har tagit reda på de unika behoven och förutsättningarna för er verksamhet, kan vi staka ut vägen till en framgångsrik marknadsföring och ökad tillväxt.

Drivna av data

Viva har sitt ursprung i det digitala, så för oss är det naturligt att effektiv marknadsföring bygger på löpande utvärderingar av er verksamhet och all kommunikation kring den. Det analytiska arbetet utförs inte bara en gång, utan kontinuerligt, och har en nyckelroll i all fortsatt kommunikation.

Vårt analytiska arbete bygger på ständig utvärdering – vi hittar vägar som får er verksamhet att växa. Med många olika analytiska verktyg till hands hjälper vi er att marknadsföra er verksamhet med precision. Vi kartlägger kundresan, tar fram idéer för effektiv kommunikation och utför analyser av målgrupper, konkurrenter och konvertering. 

Vi arbetar utifrån helhet, och stärker upp er marknadsföring utifrån flera olika perspektiv.

Tillväxt

En viktig strategi för tillväxt idag är marknadsföring utformad utifrån ett helhetsperspektiv. Viva hjälper er att upptäcka era egna styrkor och se var det finns störst möjlighet för tillväxt på marknaden. Sedan skapar vi den strategi ni behöver för att nå dit. Vi vill vara er långsiktiga partner för att hjälpa er att möta de utmaningar ni ställs inför och nå er fulla potential.

Varumärke 

För att bolaget ska växa hållbart och utvecklas i den riktning som önskas, behöver ni ha en tydlig förståelse av ert eget varumärke. Genom strukturerade processer analyserar vi ert varumärke för att se helheten och för att strategiskt kunna justera er verksamhets affärsmodell, värdeerbjudande, marknadsstrategi och marknadsplan. Vi hjälper er att hitta potentialen i ert varumärke.

Målgrupp

Genom att analysera era målgrupper lär ni känna era kunder och säkerställer att ni använder rätt budskap för att nå rätt personer. Vi kartlägger alla era målgrupper genom fördjupade analyser av målgruppens behov, beteenden och eventuella problem. Med en bättre förståelse av era målgrupper har ni en unik möjlighet att skapa en marknadsstrategi som fokuserar på det område där det finns störst potential för tillväxt.

Kundresa

Era kunder befinner sig i en ständig utveckling i förhållande till er verksamhet – även kallad en kundresa. Vi kan kartlägga var era kunder befinner sig i kundresan, i vilka kanaler ni bäst når dem och hur ni bäst möter era kunders behov i de olika stegen i utvecklingen för att få ut högsta möjliga värde per kund. Hos oss får ni hjälp att ta välgrundade beslut och få tag i er bästa kund.

Webb

Framgången med en webbsida mäts inte i mängden trafik utan i antalet konverteringar – att besökarna gör de aktiviteter ni vill att de ska göra på er webbsida. Våra analyser säkerställer att er sida är anpassad efter era effektmål och att den adresserar de behov som er målgrupp har i synk med medievalet som föregåtts i kundresan, samtidigt som trösklarna till en konvertering är så låga som möjligt. Vi hjälper er att få maximal effekt av er närvaro online.

Vi går hela vägen

När vi är klara med vår analys behöver ni inte själv försöka komma på hur ni bäst använder er av informationen. Viva är marknadsföringsbyrån med en bred samlad kompetens där alla har egna unika kunskapsområden inom marknadsföringen som gör att analysens insikter också kan realiseras i form av en annons i valda medier eller en uppdaterad varumärkesidentitet. 

Utöver vår kunskap och vår kompetens får ni också vårt engagemang. Samarbete utförs inte mellan organisationer utan mellan människor. Vi är människor och passionerade marknadsförare som brinner för att ge er bästa möjliga marknadsföring.

Vi lyssnar på er, visar er vägen i ett snårigt landskap och ger er kartan för att ni ska lyckas med er marknadsföring och genom det nå era affärsmål.

Vill du ha hjälp med en analys?

Hör av dig idag så bokar vi in ett första möte.