Viva Media

Var är du idag?

Vi på Viva hjälper er att nå era mål. Det första steget dit är att ta reda på var ni är idag, för att vi tillsammans ska kunna staka ut en väg framåt. När vi har en gemensam bild av nuläget och har tagit reda på de unika behoven och förutsättningarna för din verksamhet, kan vi staka ut vägen till en framgångsrik marknadsföring och ökad lönsamhet.

Insikter som ger rätt utfall

Det är inte alltid lätt att själv se den potential som finns i verksamheten. Ni har ett inifrånperspektiv, och har inte tid och möjlighet att sätta er in i alla faktorer som påverkar marknadsföringen.

Det är där Viva kommer in och ger er rätt kunskap om verksamheten, er målgrupp, konkurrenternas positioner och er befintliga kommunikation genom ett gediget insiktsarbete som kartlägger och besvarar alla frågor kring er marknadsföring.

Drivna av data

Viva har sitt ursprung i det digitala, så för oss är det naturligt att effektiv marknadsföring bygger på löpande utvärderingar av din verksamhet och all kommunikation kring den. Det analytiska arbetet utförs inte bara en gång, utan kontinuerligt, och har en nyckelroll i all fortsatt kommunikation.

Vårt analytiska arbete bygger på ständig utvärdering – vi hittar vägar som får er verksamhet att växa. Med många olika analytiska verktyg till hands hjälper vi er att marknadsföra verksamheten med precision. Vi kartlägger kundresan, letar efter idéer för effektiv kommunikation och utför analyser av målgrupper, konkurrenter och konvertering. 

Utöver vår kunskap och vår kompetens får ni också vårt engagemang. Samarbete utförs inte mellan organisationer, utan mellan människor. Vi är människor och passionerade marknadsförare som brinner för att ge er en lönsam marknadsföring.

Vi går hela vägen

När vi är klara med vår analys behöver ni inte själv försöka komma på hur du bäst använder er av informationen. Viva är en fullservicebyrå inom marknadsföring, och vi har flera stjärnor, alla med sin unika kompetens inom marknadsföringen, som gör att analysens insikter sätts i verket.

Tack vare alla våra experter kan vi utveckla vinnande marknadsföringsstrategier, skapa det innehåll som presenterar er affärsidé på allra bästa sätt och sen hjälpa er att löpande analysera och utvärdera resultatet. Som kund hos oss får ni hjälp med att ständigt nå nya och högre mål.

Vi lyssnar på er, validerar er data som visar vägen i ett snårigt landskap och ger sen er kartan för att lyckas med er marknadsföring och därmed nå affärsmålen.

Vi hjälper er bland annat med

• Målgrupp

• Kundresa

• Webb

• Varumärke

• Tillväxt och affärsmål

Kontakta oss idag!