Viva Media

Displayannonsering

Prickskjut era annonser mot målgruppsnischade sajter, appar eller i sociala medier. Viva är resultatinriktade, analytiska och måna om att på djupet sätta oss in i er verklighet.

Displayannonsering väcker ofta kundens första intresse, men leder också ofta till direkta konverteringar. Den skapar ett större medvetande om ert varumärke hos rätt målgrupp. För oss på Viva är kontinuerlig analys under hela marknadsföringsperioden en självklarhet.

Vill du synas med en bannerannons för ditt företag på olika nyhetssiter och webbplatser? Då är displayannonsering helt rätt för dig. Med hjälp av text, bild, animationer och film kan vi utforma en annons som verkligen fångar intresset för ditt varumärke.

Displayannonsering kallas också för räckvidds- eller bannerannonsering. Det är ett slagkraftigt verktyg som bygger in ett större medvetande om ert varumärke hos er målgrupp.

Hur fungerar displayannonsering?

Displayannonsering sker när klickbara annonser placeras bredvid innehållet på en hemsida, i en applikation eller i ett nätverk av sajter. Det kan vara bildannonser, rörliga annonser eller annonsering av rörliga media i YouTube eller på Facebook.

Nå relevanta personer

Genom att annonsera i displaynätverk når ni en stor mängd webbplatser som alla är kategoriserade efter ämnesområde. Det möjliggör en träffsäker annonsering. Genom att dessutom mäta användarnas surfbeteende, vilka sajter de besöker och vad de söker, är det möjligt att hitta den målgrupp som är relevant för ert budskap och rikta annonserna enbart till dem – vare sig ni vill nå sportintresserade, företagare, unga musiker i Göteborgsområdet eller de som nyligen besökt er hemsida.

Eftersom kampanjerna är digitala är flexibiliteten stor. Effekten av kampanjen mäts löpande och kampanjen kan därmed anpassas utefter vad som ger bäst resultat.

Displayannonserings räckvidd och möjlighet att avgränsa till en relevant målgrupp gör det till ett effektivt sätt att marknadsföra specifika erbjudanden och att stärka kännedomen om ert varumärke. Genom tjänsten retargeting riktar ni annonser till besökare som varit inne på er hemsida och kan påminna dem om ert erbjudande medan de fortfarande är i beslutsprocessen.

Effekten av kampanjen mäts löpande. Beroende på vad som är målsättningen med er kampanj optimeras den utifrån vad som ger flest antal visningar, klick eller konverteringar. Vi hjälper er med hela eller delar av kampanjen – från planering, budskap, framtagning av material, annonsering och optimering – allt utefter vad ni önskar. 

Kontakta oss idag