Viva

Print

Det går inte att komma ifrån att digital marknadsföring är det nya svarta när det kommer till effektivitet och träffsäkerhet. Men lägg inte all kraft där. Det finns fortfarande stor potential i traditionell media – speciellt när den kombineras med det digitala.

Potentialen i print

Även om digital marknadsföring på många sätt är oslagbar, ska traditionell media som print inte underskattas. Att välja att samköra er marknadsföring i digitala och i traditionella kanaler  kan vara helt rätt väg att gå, både när det gäller varumärkesstärkande strategier och konverterande strategier.

När det kommer till målgruppsanpassning har tryckt marknadsföring en viktig funktion att fylla. Vissa målgrupper når du fortfarande allra bäst genom traditionella kanaler och print. Det gäller inte minst när ni riktar er mot en äldre målgrupp, men print kan även användas för att få en bra lokal spridning.

Print har även andra styrkor som digitala medier inte kan tävla med. Tidningar läses till exempel i genomsnitt av fler människor och flera gånger, och sparas längre över tid. 

Oavsett målsättning med marknadsföringen är det viktigt att inte glömma potentialen i print. Viva ser till att ni hittar rätt i både nya och klassiska mediekanaler, och hjälper er att använda även traditionell media på rätt sätt i er marknadsföring.

Kompletterar det digitala

Att använda både digitala och traditionella medier kan ge en stark synergieffekt. Kombinationen av till exempel print och digitalt kan vara nyckeln till att tränga igenom mediebruset och nå ut på allvar. Print kompletterar mediestrategin och den digitala närvaron, och de skapar en helhet som det inte går att bortse ifrån.

När ni använder print som en del av er marknadsföring kontrasterar ni den kommunikationen på ett effektfullt sätt mot er övriga marknadsföring, som ofta i stora drag är digital. Ni får möjlighet att uttrycka er på ett sätt som inte är möjligt i digitala kanaler, och som gör att ni når fram till fler potentiella kunder.

På grund av det stora värde som fortfarande finns i traditionell media utesluter vi på Viva ingen kanal. Vi behärskar många medier, och när vi kombinerar dem gör vi det alltid med fokus på att ni ska nå ut till er målgrupp på bästa sätt.

Är du intresserad av att veta mer?

Hör av dig till oss idag så återkopplar vi så snart vi kan.