Viva

Sökmotoroptimering

För oss är sökmotoroptimering ett hantverk där varje uppdrag är unikt och utgår från kundens affärsidé. Vårt gemensamma mål blir att du ska få rätt besökare som gör rätt saker på din webbplats.

Sökmotoroptimering som fungerar

Inom SEO är inget så beständigt som förändring. Förutsättningarna för vad som belönas och rankas högt hos Google justeras ständigt, därför är grundlighet och långsiktighet nödvändigt för att uppnå resultat. För oss är SEO ett kontinuerligt arbete där vi hela tiden anpassar vårt arbete efter nya förutsättningar. Vi analyserar din webbplats, identifierar möjligheter och behov, och optimerar den sedan för att den ska hittas av sökmotorerna och ge en bättre användarupplevelse för besökarna.

Sökmotoroptimering hos Viva Media

På våra kontor i Kalmar, Uppsala och Oslo jobbar handplockade SEO-specialister som hjälper kunder med sökmotoroptimering i hela Norden. Hos oss har ni  även en personlig projektledare som ansvarar för att ni får ut maximalt av er investering. Projektledaren följer upp och rapporterar resultatet regelbundet. Vi lägger också stort fokus på att öka er kunskap och förståelse för sökmotoroptimering genom kunskapsöverföring till er organisation.

Sökordsoptimering – sökmotoroptimering för Google

Sökordsoptimering handlar till mycket om att göra en ordentlig sökordsanalys efter sökbeteende som är speciellt framtagen efter hur dina kunder söker på nätet efter just dina tjänster/produkter. Våra SEO-specialister har lång erfarenhet hur man kartlägger sökbeteende och hittar rätt sökord som vi sökordsoptimerar din webbplats för. Sökordsoptimering handlar både om hur din webbplats prestera tekniskt till att bygga textinnehåll med rätt sökord. Med mål att stärka sökordsoptimeringen och få med sökordet på första sidan i sökresultatet hos Google.

trafikanalys-700x256

Har dina konkurrenter mer trafik än dig?

SEO handlar om att skapa trafik till hemsidan. Vad som alltid är intressant att hålla koll på är hur mycket trafik som går till konkurrenterna. Här till höger kan du fylla i din webbadress plus två konkurrenter så ger vi dig en gratis trafikanalys. Vi hör av oss inom kort med information om antal besök du och dina konkurrenter har samt hur trafiken är fördelad utefter kanalerna direktorganisksocial och köpta annonser.

Våra SEO-tjänster

I våra SEO-paket ingår en rad olika arbetsmoment och tjänster. Arbetsmomenten kan variera beroende på de behov och grundförutsättningar din webbplats har.

sok-150x150

Sökords- & Marknadsanalys

Sökordsanalysen utgår från kundernas sökbeteende. Vi tittar på sökvolymen och hur relevant sökordet är för din verksamhet.

SEO Onpage Guide

OnSite-arbete 

Vi ser till webbplatsens helhet och hur större förändringar av mer teknisk natur som t.ex. prestanda, kan förbättras.

OnPage-arbete

Vi utför optimering av valda landningssidor där vi jobbar med bland annat textinnehållet.

Marknadsanpassad sajtstruktur 

Vi gör en tydlig plan för hur webbplatsens struktur av sidor och information kan förbättras.

Digitala relationer

Vi analyserar och underhåller webbplatsens länkprofil där vi skyddar mot skadliga länkar och tillför nya länkar vid behov.

Lokal SEO-optimering 

Vi optimerar sökningar med lokal anknytning för att öka trafik mot ett specifikt geografiskt område.

SEO Content

Vi skriver sökmotoranpassade texter och tar fram content-strategier.

Konkurrentanalyser

Vi analyserar hur ni står er gentemot konkurrenter på sökmotorerna.

SEO för ny webbplats

Vi finns med när ni ska lansera ny webbplats och tar fram en tydlig plan för hur ni behåller er synlighet.

SEO för e-handel

Inom SEO för e-handel fokuserar vi extra på att öka konverteringar och förbättra CTR-nivåer (klickfrekvens).

SEO Rapporter

Du får kontinuerliga SEO-rapporter över utvecklingen.

SEO Rekommendationer

Vi lämnar utvecklingsförslag och rekommendationer för åtgärder som är relevanta för din webbplats och utför optimeringar direkt på webbplatsen om du önskar.

Vanliga frågor och svar om SEO

Vad är sökmotoroptimering?

SEO (sökmotoroptimering) är ett samlingsnamn för olika metoder och tekniker som används för att få en webbsida att synas så högt upp som möjligt i sökmotorernas sökresultat. Rangordningen av webbsidor sker automatiskt med hjälp av algoritmer som i sin tur tar hänsyn till flera olika parametrar (för flera år sedan var dessa över 200 enligt Google). Idag utgår Google från ett antal kärnalgoritmer för att värdera olika webbplatser. De använder även alltmer artificiell intelligens (Rankbrain) för att ranka webbplatser. Genom att optimera webbplatsen för att så bra som möjligt matcha dessa parametrar kan man förbättra webbsidans ranking. Beteckningen SEO är en förkortning av den engelska benämningen Search Engine Optimization. Läs mer i Vivas kompletta SEO-guide.

Vad gör en SEO-konsult?

Våra SEO Managers, även kallade SEO-konsulter eller SEO-specialister, jobbar med att analysera och optimera webbplatser för att maximera deras synlighet i sökmotorer som Google. I grunden handlar det om att utveckla innehåll, struktur och exponering för att på bästa sätt tilltala besökarna. Det kommer i sin tur att tilltala sökmotorer som Google.

Hur fungerar lokal sökmotoroptimering?

Om man driver en lokal verksamhet bör också ens webbsida reflektera detta. Det innebär att man inte behöver konkurrera rikstäckande om man vill nå kunder i närområdet. Optimera därför webbplatsen mot en smalare målgrupp och gör det tydligt för besökarna var man kan hitta er.

En stor del av sökningarna på nätet är kopplat till olika orter eftersom man söker efter lokala tjänster i sitt område. Om ni t.ex. vill synas på ordet sökmotoroptimering kan det vara bra att tänka på lokala sökningar som:

• Sökmotoroptimering i Stockholm
• Sökmotoroptimering i Malmö
• Sökmotoroptimering i Göteborg
• Sökmotoroptimering i Uppsala
• Sökmotoroptimering i Kalmar
• Sökmotoroptimering i Borås

Varför är sökmotoroptimering ett långsiktigt arbete?

Sökmotorföretagen vill ha nöjda användare som kommer tillbaka. För att kunna leverera en så uppskattad söktjänst som möjligt, arbetar Google och de andra sökmotorerna ständigt med förbättringar av sina tjänster. Detta gör de genom att bearbeta sina algoritmer – förutsättningarna som avgör rangordningen. Sökmotorernas utveckling de senaste åren har gjort att SEO-arbetet blivit mer komplext och sammansatt. Ett lönsamt SEO-arbete handlar därför om att arbeta strategiskt och långsiktigt genom att söka förståelse för åt vilket håll sökmotorerna rör sig. Vi följer den senaste utvecklingen hos sökmotorerna och guidar till strategisk SEO.

Hur påverkar SEO min sökannonsering?

Att arbeta både med SEO och SEM (Search Engine Marketing) är ofta väldigt gynnsamt. När man bygger upp en bättre webbplats i sitt SEO-arbete, så får man bättre förutsättningar att lyckas med annonsering på sökmotorerna. Inom Google Ads (som är en typ av SEM-annonsering) finns nämligen något som heter kvalitetsresultat (quality score) som bland annat bedömer kvaliteten på de landningssidor man valt till sina annonser. Ett högt kvalitetsresultat innebär att man behöver betala mindre i klickkostnad för sina Ads-annonser då relevansen blir högre.

Behöver ni förbättra er SEO?

Kontakta oss idag för ett inledande första möte.