Viva

Youtube

Festen du inte vill vara sen till. Video fångar uppmärksamhet och stimulerar sinnen. YouTube är en hel värld att upptäcka och perfekt för att bygga ett starkt varumärke! Det är en resultatrik, kostnadseffektiv och för många en oexploaterad plattform för marknadsföring. Vi hjälper dig att lära känna din publik, få deras respons och utveckla strategi och innehåll som är optimerat för målgruppen. YouTube är inte bara världens största videoplattform, utan även världens näst största sökmotor efter Google.

Varför Youtube?

YouTube är världens tredje största hemsida sett till besökare och världens näst största sökmotor efter Google. Enbart kanalens position och användande antyder att det är viktigt att finnas där för att hitta sin målgrupp och ta del av relevanta sökningar. Utöver detta finns även andra stora fördelar med YouTube som marknadsföringskanal.

Rörligt bör vara en självklar del av din marknadsföring. Det är ett effektivt medium som förmedlar mycket på kort tid och med chansen att verkligen sticka ut ur bruset. I vår allt mer digitaliserade samtid är video mer aktuellt än någonsin. Med rätt strategi kan ditt företag ta hjälp av Youtube-annonsering för att göra ditt varumärke mer attraktivt och för att öka din försäljning.

Annonsera på Youtube

Att annonsera på YouTube hjälper dig att öka din lönsamhet genom att både sprida och stärka varumärket. Men det är långt ifrån allt. Vägen från Youtube-annonsen till ett sök eller besök är bara ett klick bort. YouTube är därför också effektivt för att driva sökningar och trafik samt hjälpa dig att sälja mer. Att videoannonsering skapar ökat engagemang för varumärket hos målgruppen visar både Googles egna studier och utomstående studier.

Youtube är kostnadseffektivt

YouTube erbjuder räckvidd, precision men också en högre kostnadseffektivitet i jämförelse med traditionell tv. Youtube ger dig möjligheten att bara betala för resultat när din målgrupp faktiskt har sett och interagerat med din annons.

På YouTube betalar man per tusen visningar (CPM), per startad visning (CPV) eller TrueView. Betalningsmodellen TrueView innebär att man endast betalar när någon tittat minst 30 sekunder eller sett hela filmen om den är kortare än så. Användarna väljer själva om de vill se annonsen eller klicka bort den.

SEO-fördel

Att finnas på YouTube är även positivt för sökmotoroptimeringen av din hemsida. Google äger Youtube och deras videos premieras i Googles träfflista. Genom att fylla i titel, utförlig beskrivning och taggar för din film på YouTube drar du nytta av SEO-fördelen. Det ger dig förutsättningar för att synas under sökningar som relaterar till videons innehåll på både Google och YouTube.

Mätbart

Statistiken från YouTube ger dig svar på hur väl marknadsföringen uppfyllde målsättningen och är samtidigt ett viktigt underlag inför planeringen av nästa kampanj. Du får veta vad din annonsering genererat utefter dina nyckeltal och få full kontroll på hur budgeten spenderats och vad den resulterat i. YouTube rapporterar exakt hur många visningar filmen fått och hur länge man tittade. Du kan se var dina annonser visats och vilka placeringar som levererat bäst resultat utifrån målsättningen. Genom kopplingen till analysverktyget Google Analytics kan du också härleda nya besök till hemsidan via länken till filmklippet.

Vi hjälper dig mer än gärna med din marknadsföring och ditt varumärkesbyggande på den här lysande videodelningsplattformen!

YouTube-annonser

Annonsering på YouTube kan hjälpa dig att öka din lönsamhet genom att både sprida och stärka varumärket. Men det stannar inte där. Från YouTube annonsen är vägen till ett sök eller ett besök bara ett klick bort. YouTube är därför också effektivt för att driva sökningar och trafik samt hjälpa dig att sälja mer. Att videoannonsering skapar ökat engagemang för varumärket hos målgruppen visar både Googles egna studier och utomstående studier. Här kan du läsa mer om studierna.

Bloggtips:

Eftersom YouTube är en social kanal hjälper den dig också att lära känna din publik, få deras respons och utveckla strategi och innehåll som är ännu mer anpassat för målgruppen.

Hur når man målgruppen via YouTube?

Annonsering på YouTube innebär inte bara att du når din målgrupp – det innebär att du når dem träffsäkert. Genom att avgränsa demografin slipper du att betala för att nå de som är utanför din målgrupp. Styr annonserna mot de geografiska områden där ni är aktiva, mot de åldersgrupper som är viktiga för din verksamhet och mot ämnen som dina kunder är intresserade av.

Hur fungerar annonsering på YouTube?

Marknadsföring på YouTube hanteras via annonsplattformen Google Ads som kopplas direkt mot YouTube-kanalen. Precis som i Googles övriga annonsnätverk är det möjligt att rikta annonsen mot just den målgrupp du önskar, exempelvis kvinnor i åldern 40-55 som är intresserade av inredning.

YouTubes in-stream format visas innan ett klipp startar. Tittarna väljer själv om de vill se hela videon eller om de vill hoppa över annonsen efter 5 sekunder. Annonsformatet Bumper ad är en 6 sekunder lång pre-roll som inte går att hoppa över. Tidsbegränsningen gör annonsen effektiv, kärnfull och anpassad till våra digitala medievanor. Det tvingar annonsören att snabbt väcka tittarens intresse vilket också är annonsformatet styrka. En Bumper ad kan sedan kombineras med ett längre format så att tittaren, som redan introducerats för ditt varumärke eller erbjudande, får möjlighet att veta mer.

Det är också möjligt att annonsera med hjälp av banners som visas längst ner i din film, ovanför sökresultaten på Youtube eller ovanför tittarens rekommenderade klipp. Man kan även välja att annonsera i Googles övriga displaynätverk.

Framgångsrik marknadsföring på YouTube börjar med att skapa riktigt bra innehåll som inspirerar, informerar eller kanske underhåller, och sedan strategiskt fördela din budget och rikta videoannonserna mot rätt målgrupp. Här kan du läsa mer om våra tips för annonsering på YouTube.

Bloggtips:

Vad kostar det att annonsera på YouTube?

YouTube erbjuder räckvidd, precision men också en högre kostnadseffektivitet i jämförelse med traditionell tv. Google har genomfört en undersökning tillsammans med MarketShare som visar att YouTube stärker möjligheterna för att nå en högre avkastning på investeringen i jämförelse med TV-annonsering. Exempelvis hade schampo-reklam 6,4 gånger högre resultat och smartphone-annonsering nära 2 gånger genomsnittlig högre vinst via marknadsföring på YouTube än via tv.

På YouTube betalar man per tusen visningar (CPM), per startad visning (CPV) eller TrueView. Betalningsmodellen TrueView innebär att man endast betalar när någon tittat minst 30 sekunder eller sett hela filmen om den är kortare än så. Användarna väljer själva om de vill se annonsen eller klicka bort den.

Betalningsmodellerna gör det enkelt att administrera sin budget och bestämma taket för vad varje videovisning maximalt får kosta. Det krävs inte stora investeringar för att komma igång – ställ din annonsbudget utefter ditt företags möjligheter.

Genom att nyttja YouTubes remarketing-möjligheter kan du öka kostnadseffektiviteten genom att visa videon för användare som redan besökt exempelvis din e-handel men som ännu inte genomfört sitt köp.

Viva Media hjälper dig med YouTube annonsering

Vi älskar YouTube-filmer och är övertygade om att en rörlig innehållsstrategi är värd investeringen. Videomarknadsföring är därför en av våra kärnverksamheter och expertisområden.

Kundcase

Ett exempel på hur vi arbetar med annonsering på YouTube för att våra kunders målsättningar är vårt samarbete med företaget Galderma. Vårt uppdrag var att marknadsföra deras produkt Rozera, en ny produkt på marknaden, för att snabbt öka försäljningen av den. Vi valde att sätta ett stort fokus på YouTube där vi vet att en stor del av företagets målgrupp är.

Under tre månader av annonseringen på YouTube hade reklamfilmen fått 643 000 påbörjade visningar och 122 000 visningar av hela filmen. Som en del av marknadsföringsstrategin arbetade vi också för ökad synlighet på sökmotorerna parallellt med YouTube-annonseringen. Detta gav tydliga resultat genom att sökningarna på produktnamnet och trafiken till webbplatsen ökade markant under perioden. Bilden visar besöksstatistiken:

YouTube kundcase sökvolym

Under samma period kunde Galderma även konstatera att återförsäljarna köpte mer av deras produkt än väntat, och att Rozero var den mest sålda produkten av företaget under mars månad.

I samband med företagets nästa annonseringskampanj på YouTube investerade vi också i en Google Brand Lift studie för att mäta hur annonseringen påverkade varumärkeskännedomen efter att man sett videoannonsen en gång. Efter en vecka kunde Google rapportera toppresultat. Studien gav ett annons-igenkännande på 74,7% vilket, i jämförelse med liknande kampanjer, var det bästa resultatet som har rapporterats i Sverige.

”Vi har ökat vår försäljning med nästan 20% de senaste 3 veckorna jämfört med den totala försäljningen de senaste 7 månaderna innan YouTube kampanjen startade. Våra återförsäljare har sålt slut och fortsätter att beställa fler produkter ”

Elisabeth Winborg, Galderma

Storytelling – en strategi med styrka

Reklamfilm är bäst när den inte upplevs som reklam. Video ger dig en unik möjlighet att koppla med tittarna genom att skapa känslor, att ge dem en upplevelse som de kan associera till ditt varumärke. Ett sätt att göra detta är genom storytelling.

Din verksamhet är full av berättelser – vilka ni är, varför ni gör vad ni gör, varför ni valt att erbjuda just de produkter eller tjänster ni erbjuder. Vad är er story? Vad är viktigast för er? Vad skiljer er från mängden eller vad ska man tänka på när man hör ert namn? Kanske är ni marknadsledande, erbjuder innovativa lösningar eller levererar bäst kvalité. Storytelling handlar om att förmedla detta, att äga sin egen berättelse.

Genom storytelling har ni en egen röst och identitet – något som engagerar och som målgruppen kan koppla med. Inte sällan är det just känslor, hur vi uppfattar ett varumärke, som styr om vi väljer att handla där eller inte.

Berättelsen får gärna vara kreativ och inspirerande men viktigast av allt är att den är genuin. Beroende på syftet med videon bör den också ge kunskap, inspirera till förändring eller motivera till handling. Det kan handla om att uppmuntra till köp, till att besöka butiken, fylla i ett formulär, ta del av ett erbjudande, att följa eller dela.

Vilka typer av rörlig media finns det?

Galderma tog hjälp av en produktfilm för att introducera sin produkt Rozero. Det finns däremot många lösningar för att skapa rörligt innehåll som engagerar. Här har vi samlat ett antal exempel:

Kundcase filmer

Ett effektivt sätt att skapa attraktionskraft är att låta dina kunder få berätta om vad er tjänst eller produkt betytt för dem. Verkliga människor som med känsla beskriver något på ett äkta sätt blir effektivt och övertygande i den digitala säljprocessen. Här är känsla allt. Tittaren genomskådar en snygg reklamfilm och inte minst personer som läser upp ett manus.

Produkt- eller tjänstefilmer

Visa dina produkter eller tjänster genom en video eller animerad grafik så att kunden enkelt kan förstå nyttan. Vad är ert erbjudande? Vad är det ni gör och på vilket sätt?

Demonstrationsfilmer

I den här typen av video vill man oftast förmedla avsedd information genom enkla och tydliga anvisningar. Nyckeln är att göra det kort och enkelt för att få effekt.

Intervju-filmer

Intervjua medarbetare och ledare och be dem berätta om er som företag. Vad står ni för? Hur är trivseln och kulturen? Varför ska man bli kund eller varför ska man välja just er som arbetsgivare? Också här blir ett äkta budskap mest effektfullt.

Projekt eller studiefilmer

Här visar man upp ett projekt och blandar intervjuer av anställda eller kunder för att påvisa det goda resultat som projektet nått. Ni kan också filmatisera resultatet av en studie som gjorts och använda snygg info-grafik för att illustrera statistik och data.

Livesändningar och Webinars

Ett område som växer allt mer inom sociala medier är livesändningar. Ni kanske har ett föredrag eller event som ni kan visa live? Det har aldrig varit smidigare än det är idag med applikationer som Periscope. Ett sätt att sända live och som blir allt mer populärt är så kallade webinars, där man genom Google Meet eller liknande plattformar sänder live och samtidigt kan interagera med de närvarande.

Video bloggar eller v-loggs

Den nya tidens internetstjärnor bloggar inte de v-loggar. Det utgår från samma princip som en blogg men istället för att skriva spelar man in det. Kungen av videobloggning heter Felix Kjellberg, mer känd som PewDiePie, som med sin Youtube-kanal visat sina klipp fler än 10 miljarder gånger.

Event videos

Event filmer görs inför eller efter ett event, internt eller externt. En film inför en kommande kickoff eller lansering och därefter också göra en sammanfattning som sprids via sociala medier. Detta är ett utmärkt sätt för att bygga sitt arbetsgivarvarumärke.

Vill du veta med om annonsering på Youtube?

Ta gärna kontakt med mig idag så bokar vi ett inledande möte.