Viva

Varumärkesidentitet

Vem är ert varumärke?

Varumärkesidentiteten är det element som skapar en karaktär, och styr hur människor sammantaget uppfattar varumärket. Man kan kalla identiteten för själen i ett varumärke, och den är därför själva grunden för all kommunikation och marknadsföring.

När vi arbetar fram en varumärkesidentitet börjar vi med en strategisk analys av företagets affärsidé, styrkor, svagheter och målgrupper, för att sätta upp en tydlig målbild att arbeta mot. Därefter formar vi varje identitet i nära samarbete med er. 

Vi formar varje identitetsarbete utifrån ert specifika behov och affär, och därför är varje projekt också unikt och kan innehålla olika element beroende på behov. Det som däremot alltid ingår är en tydlig varumärkeskaraktär, där vi skapar en klar och tydlig bild av varumärket. En identitet som går att ta på, helt enkelt. Detta gör vi genom att skapa karaktärsbeskrivningar, moodboards, budskapsplattform med röst och tonalitet, grafisk profil, designmanual, och mycket annat.

Eftersom varje projekt är unikt, och format efter kundens behov, så tar vi gärna ett förutsättningslöst möte med er för att se vad vi skulle kunna göra för ert varumärke. Utifrån er vision utformar vi sedan en tydlig och klar identitet, som bär ert varumärke in i framtiden. Vi hittar själen i ert varumärke och skapa er nya identitet. Låt oss bli era inspirerande kreatörer.

Behöver ni hjälp med ert varumärke?

Hör av dig idag och låt oss bli era inspirerande kreatörer.