#71: Johnny Warström

Så växte idén om Mentimeter fram

Johnny Warström grundade tillsammans med fyra andra det interaktiva presentationsverktyget Mentimeter. Tech-bolaget är han idag vd för och det finns numera på flertalet marknader över hela världen med kontor på två kontinenter. Mentimeter har gjort möten lättare för den som presenterar genom engagerande frågor, quis eller interaktiva aktiviteter som ordmoln. Sedan starten 2012 har 280 miljoner människor hittills använt tjänsten och växer i en stadig takt.

Medverkande:
Johnny Warström

VD & Grundare, Mentimeter

Arash Gilan

VD, Viva

VD-podden Ledarskap