Viva Care

Vi bryr oss om vår omvärld och vill göra skillnad. Genom vårt CSR-arbete, Viva Care, vill vi hjälpa dem som inte är lika lyckligt lottade som vi är och stödja framtida talanger. Vårt fokus gäller projekt och initiativ som rör barn och ungdomar.

 

Berättarministeriet

Berättarministeriet driver skrivarverkstäder där barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden får uttrycka sin kreativitet. Genom deras engagemang vill de uppmuntra de unga och stärka deras tilltro till den egna förmågan.

Läs mer om Berättarministeriet.

 

Ung Företagsamhet

Vårt samhälle och vår framtid bygger till stor del på initiativ som tas av unga idag. Deras entreprenörskap vill vi stötta. Därför är vi partner till Ung Företagsamhet.

Läs mer om Ung Företagsamhet.