Viva Media

Din integritet är
otroligt viktig för oss.

 

Vi förstår också hur viktig data är för din affär. Därför ser vi till att din data är skyddad och tar fullt ansvar för att den hanteras i enlighet med GDPR.

The General Data Protection Regulation (GDPR) träder i kraft 25 maj och ersätter Dataskyddsdirektivet från 1995 och Personuppgiftslagen (PUL) från 1998. Den gäller för alla företag inom EU och även globala bolag som behandlar personuppgifter inom EU.

Vi på Viva vidtar de åtgärder som behöver genomföras. Vi har tagit fram fram ny policy och riktlinjer som är styrande för hela verksamheten.

Processen spänner över samtliga berörda områden inom koncernen – den gäller hanteringen av personuppgifter på varje avdelning såväl som inom våra koncernövergripande funktioner.

Som vår kund är dina uppgifter trygga hos Viva av flera skäl:

  • Vi ser till att din data är skyddad på rätt sätt
  • Vi är hängivna att följa de nya lagarna
  • Vi hjälper dig att få ut det mesta av din data
  • Vi ser till att ni får tillgång till all data när ni behöver det

 

– Vi ser positivt på det här nya regelverket utifrån ett integritetsperspektiv. Det är ett stort steg framåt när världen blir allt mer digital och allt större mängder data dagligen hanteras över världen och inom EU. GDPR gör att hanteringen blir enhetlig över nationella gränser, säger Arash Gilan, VD för Viva Media.

Här är en del av de åtgärder som är genomförda innan 25 maj:

• Definiera och dokumentera vilken laglig grund vi står på i vår behandling av personuppgifter.
• Uppdaterad integritetspolicy med rutiner för dataöverföringar, hur länge vi behåller data i våra system, vad syftet är med existerande data, vem som ansvarar för data och vem som har tillgång till den.
• Internt ser vi till att säkra upp vår hantering av personuppgifter och tar fram rutiner för att upptäcka, rapportera och utreda fall då personuppgifter läckt ut.
• Samtyckesprincipen är en viktig del av GDPR. Det innebär att vi är extra noggranna med att upplysa dig om i vilket syfte vi ämnar använda dina personuppgifter.
• Tydlig policy kring hur vi hanterar cookies. Cookies använder vi för att kunna ge dig som användare av vår webbplats en så skräddarsydd upplevelse som möjligt; här ingår bl. a. utskick av innehåll och erbjudanden baserat på vad du som användaren har visat intresse för på vår webbplats. Givetvis kan du alltid tacka nej till att få din cookie lagrad eller att få utskick från oss.
• Vi anpassar våra system för att möta den nya EU-lagens och individens rätt till radering. Efter 25 maj är det enkelt för oss att på ett effektivt sätt radera en persons samtliga personuppgifter om det efterfrågas.
• Ser till att de tredjepartsleverantörer vi använder oss av följer den nya förordningen.

 

Om ni har frågor angående vårt arbete med anpassning till GDPR-lagen så kan ni höra av er till privacy@vivamedia.se.

Om GDPR: 


GDPR ska ersätta Dataskyddsdirektivet från 1995 och Personuppgiftslagen (PUL) från 1998. GDPR står för det engelska ”General Data Protection Regulation” och ersätter de tidigare regelverken från och med den 25 maj 2018. Tidigare har alla EU-länder haft egna regelverk gällande e-postutskick och spam. c I och med att GPDR är en lag och inte ett EU-direktiv kommer det att träda i kraft omedelbart i alla medlemsländer.