Viva

SEO Onpage

SEO-guide Del 1:
SEO Onpage (Innehåll)

Webbsidans innehåll

Webbsidans innehåll lägger grunden för hela webbplatsens möjligheter till god ranking. Sökmotorerna skickar ut robotar (Googles robot kallas Googlebot) som analyserar webbplatsen och dess innehåll. De tittar på vilka ord, rubriker, synonymer, bilder, videos med mera som finns på webbplatsen för att bilda sig en uppfattning om vad den handlar om. Om du skapar intressant och användbart innehåll påverkar det antagligen webbplatsen mer än någon av de faktorer som diskuteras i denna SEO-guide. Användarna känner igen bra innehåll när de ser det och kommer att rekommendera det för andra. Det kan vara via blogginlägg, sociala medier, epost eller något annat. Organisk ryktesspridning är det som bygger upp webbplatsens anseende hos både Google och användarna.

Skapa unika och relevanta titlar för alla sidor

Titel-taggen <title> visar både användaren och sökmotorn vad en viss sida handlar om. Vi rekommenderar att varje sida har en unik titel. Titel-taggen blir rubriken i sökresultatet på sökmotorn:

titel
Tips för titel:
 • Framhäv vad som är viktigast för den specifika sidan, vad den handlar om.
 • Undvik att rada upp sökord.
 • Gör den attraktiv att klicka på.
 • Använd max 55 tecken.
 • Placera det som är viktigast först.
 • Avsluta med företagsnamnet.

Använd meta-description

Meta-taggen “description” ger Google och andra sökmotorer en sammanfattning av vad den specifika sidan handlar om. En sidas titel kan bestå av några ord eller en fras, men i meta-taggen description kan du skriva ett par meningar eller ett kort stycke. Så här ser meta-description ut i sökmotorn:

beskrivning
Tips för meta-descriptions:
 • Fånga uppmärksamheten och beskriv vad sidan innehåller.
 • Använd mellan 155- 220 tecken.
 • Välskrivna annonstexter ökar er CTR (Click Through Rate), klickfrekvens på svenska.

Det är inte säkert att Google väljer att visa den meta-description man angivit för sidan i fråga. De kanske anser att en annan text på sidan är mer relevant och väljer då att visa den som meta-description istället.

Hur skriver man SEO-anpassade texter?

En SEO-anpassad text särskiljer sig inte så mycket från en bra digital text överlag. Undantaget är att man med en SEO-anpassad text bör vara extra noga med att skriva en informativ text. Tänk på att varje sida ska ha en unik text. Kopiera ej text och återanvänd på flera ställen.  En text som kommer prestera bra i sökmotorerna ska vara:

 • Informativ
 • Unik
 • Utgå från sökord
 • Välformaterad
 • Innehålla relevanta länkar
Använd rubriktaggar på rätt sätt

Använd rubriktaggar för att lyfta fram det som är viktigt samt förbättra läsbarheten. Om du använder flera rubrikstorlekar kan du skapa en hierarkistruktur för innehållet så att det blir lättare för användarna att navigera på webbplatsen. Det finns sex storlekar för rubriktaggar, från <h1> (den viktigaste), till <h6> (den minst viktiga). En sida bör bara innehålla en H1:a, men kan innehålla flera H2:or m.m.

Utgå från sökord

När du ska skriva din text så kan du utgå ifrån sökord som du önskar synas bättre på. Du kan nämna sökordet några gånger i texten, men ännu viktigare är att du använder sökordet som ett uppslag för ett ämne du kan skriva kring.

Internlänkar

Glöm inte att hjälpa läsaren vidare genom att interlänka i texten. Behöver vissa begrepp förklaras? Länka då till en sida med mer information. Vill du att läsaren ska gå vidare och konvertera? Länka då till ett köp-formulär eller liknande.

Hur lång ska en SEO-anpassad text vara?

Försök att skriva så långt du kan om ditt ämne, men håll det fortsatt relevant för läsaren. En text för textens skull kommer inte ge dig fördel i sökmotorn. Däremot kommer en lång informativ och användbar text ge dig stora fördelar. Försök att tänka nytt och erbjuda något som dina konkurrenter inte tänkt på. Det kan t.ex. vara användbara guider, intressanta intervjuer eller detaljerade produktbeskrivningar. En bra SEO-anpassad text brukar vara någonstans mellan 500 – 2000 ord, men viktigast är som sagt inte längden, utan textens kvalitet och syfte.

“Focus on the user and all else will follow.” – Google

Optimera webbplatsens bildanvändning

Sökmotorer vill visa det innehåll som bäst hjälper användaren få svar på sin sökfråga. Om ni kan ge de rätta svaren i er text samt berika innehållet med bilder är det positivt för både användare och sökmotorer. Genom att använda attributet “alt” på en bild kan man förklara för sökmotorn vad bilden innehåller. Det hjälper även användare med skärmläsare att läsa av bilden. Alt är en förkortning av “alternate text” och syftar på den text som visas i det fall en bild inte kan visas.

Tips för bildhantering:
 • Använd beskrivande filnamn och undvik generiska namn som exempelvis “bild1.jpg” eller “2.gif”.
 • Håll alt-texten så beskrivande som möjligt. Undvik hela meningar eller uppradning av sökord.
 • Tänk på att alt-texten inte blir för lång, max 15 ord.
 • Skapa en webbplatskarta för bilder. Här är Googles rekommendationer. 
 • Tänk på att inte använda bilder för att visa text.
 • Läs mer:  ALT-taggar – Bildens betydelse

Viva Medias SEO-guide