Sverige - Viva Media

SEO Onsite

SEO-guide Del 2:
SEO Onsite (Struktur)

Webbsidans interna struktur är ofta avgörande för hur den kommer ranka i sökmotorerna. Har man ett bra innehåll och en tydlig navigering är det sedan viktigt att både användare och sökmotorer kan hitta och ta del av innehållet, utan eventuella hinder. SEO Onsite syftar till alla de metoder man tillämpar på webbplatsen för att den ska bli så sökbar och bra uppbyggd som möjligt.

Är din webbplats indexerad av Google?

Först och främst bör du kontrollera att din webbplats har indexerats av Google. Detta kan du göra genom att googla “site:dinwebbplats.se” (utan citattecken). Nu kan du se om Google hittat några av din webbplats sidor och hur många. Om väldigt få, eller inga sidor alls dyker upp kan det vara så att du blockerar sökmotorer från att genomsöka din webbplats.

Sidornas hierarki på din webbplats

Det är viktigt att din webbplats har en väl genomtänkt hierarki av information, där var sak har sin plats. Ju längre ner i hierarkin man kommer desto svårare kan det bli för besökarna att hitta rätt information. En oskriven regel säger därför att besökaren skall hitta rätt information på max tre klick från startsidan. Man behöver dock inte alltid följa tre klicks-regeln. Det viktigaste är att man inte har för mycket onödiga steg, samt att man inte blandar ihop för mycket olika typer av information på samma sida.

För en e-handel skulle en hierarki av sidor kunna se ut så här:
Startsida > Kategori > Produkt

URL-struktur

En URL (webbadress) kan byggas upp på många olika sätt, men det bästa sättet är att skapa URL:er som både besökare och sökmotorer förstår. En URL som innehåller massa siffror och tecken är svårtolkade för både sökmotorer och besökare, t.ex: http://www.domän.se/c=123&p=456

URL-omskrivningar används för att skriva om adresserna till bokstäver istället och görs på servern. Exempel URL:en ovan skulle t.ex. då kunna bli: http://www.domän.se/seo-skola/seo-struktur/

På detta sätt kan man då få med sökord i URL:en, vilket är positivt ur en SEO-synpunkt. Varje ”/ /” i en URL tolkas som en katalogstruktur av sökmotorerna och man bör inte ha fler än nödvändigt. URL:en: http://www.domän.se/web/seo-skola/seo-struktur/ skulle exempelvis tolkas som att ”seo-skola” ligger tre steg ner i hierarkin, eftersom ”web” tolkas som den första ”mappen”. Så korta URL:er som möjligt är optimalt att använda. Välj en URL som är lätt för användare och sökmotorer att förstå. Använd bindestreck, och inte understreck, i dina url:er för att sökmotorerna lättare ska kunna läsa av url:en. Exempel:
Rätt: http://www.domän.se/seo-skola
Fel: http://www.domän.se/seo_skola

Använd Robots.txt

Robots.txt är en vanlig textfil som placeras direkt i roten på webbplatsen. I denna fil lägger man till regler och hänvisningar som sedan tolkas av sökmotorernas robotar som besöker webbplatsen.

Tolka robots.txt

Useragent:*

Reglerna i denna fil gäller för alla robotar (stjärna/asterisk betyder alla). Man kan även specificera olika regler för olika typer av robotar (googlebot, yahoobot etc). Sitemap: http://vivamedia.com/sitemap_index.xml 
Med kommandot Sitemap kan ni hjälpa sökrobotarna att hitta er webbplatskarta.

Disallow:

Med hjälp av Disallow kan ni styra vilket innehåll ni ej vill skall indexeras av sökmotorerna. Ett exempel på när ni kan använda Disallow är när er webbplats visar ett internt sökresultat (webbplats.se/sokresultat/). Då kan ni blockera det från att bli indexerat via följande kommando i robots.txt: Disallow: /sokresultat/

Obs! I vissa fall kan sökmotorerna välja att ignorera denna regel varav detta inte ger ett komplett skydd mot indexering. Det kan även få upp ögonen hos hackare som letar efter sårbarheter på webbplatsen varav ni bör tänka igenom vilka delar/adresser ni visar i samband med detta kommando.

Så interagerar en sökrobot med robots.txt

 • Sökroboten anländer till webbplatsen, letar efter filen robots.txt.
 • Den läser av vilka regler som gäller, vad den får och inte får göra.
 • Den får en hänvisning till webbplatsens webbplatskarta (de slipper att identifiera alla länkar på egen hand).
 • Sökrobotarna kan snabbt påbörja sitt arbete.

Bloggtips: robots.txt
Läs mer om robots.txt

Använd sitemap.xml (webbplatskarta)

Google rekommenderar att man använder en webbplatskarta för att underlätta indexeringen av webbplatsen. Webbplatskartan är en lista med webbplatsens alla sidor uppradade med url:er. En webbplatskarta sparas oftast i XML-format. En XML Sitemap gör det lättare för Google att hitta sidorna på din webbplats samtidigt som den kan ge information om vilka adresser som är viktigast. Observera att innehållet i denna fil skall läsas av en sökrobot och inte en människa.

Måste finnas med XML sitemap:
<loc> = en webbsidas absoluta adress (URL).

Valfria kommandon XML sitemap:

<lastmod> = Ett datum för när den angivna adressen senast uppdaterades.<changefreq> = Ett värde på hur ofta den angivna sidan förändras eller uppdateras.

 • always
 • hourly
 • daily
 • weekly
 • monthly
 • yearly
 • never

<priority> = Hur prioriterad är denna sidan i förhållande till andra sidor på webbplatsen på en skala från 0.0 till 1.0.

Tips XML sitemap:

 • Lista max 50 000 adresser i en XML sitemap. Har du fler kan du dela upp dem i flera filer.
 • Filens storlek bör ej överskrida 50 MB (komprimerad med gzip).
 • Skicka in er XML sitemap via Google Search Console. Där får ni information om sitemapen innehåller några fel, samt status för indexering.

Läs mer om XML sitemaps.

Skapa en användbar 404-sida

Ibland kan en användare hamna på en sida på din webbplats som inte finns. Detta beror oftast på att hen antingen följt en trasig länk eller skrivit in en felaktig webbadress. Statuskoden 404 är ett svar som servern skickar när den adress som efterfrågades inte finns. Om du har en egen “404 sida” så förbättras användarens upplevelse mycket. På din “404 sida” bör det finnas en länk tillbaka till startsidan och du kan också ha länkar till populärt eller relaterat innehåll på webbplatsen. I Google Search Console kan du få information om “404 sidor”.

Tips för “404-sidor”:

 • Se till att 404-sidan har samma utseende (och navigering) som resten av webbplatsen.
 • Viktiga sidor som förändrats och blivit 404:ade bör istället pekas om till en motsvarande fungerande sida. På det sättet kommer besökaren fram till rätt information direkt utan att mötas av en 404-sida.

Toppdomäner och språkhantering

För att både användare och sökmotorer skall förstå och vilja utforska mer av er webbplats när den presenteras på olika språk är det viktigt att ha en korrekt domänstruktur.

Typer av toppdomäner:

1. Nationella toppdomäner (ccTLD, country code toplevel domain)

De flesta nationella toppdomäner är bundna till ett språk och land. Dessa slutar med en landsändelse som t ex .se för Sverige.

Exempel:

 • .se
 • .dk
 • .no
 • .fi

För god ranking i sökmotorer är vår (och Googles) rekommendation att ni på dessa domäner endast visar innehåll på relaterat språk.

 • .se = endast innehåll på svenska
 • .dk = endast innehåll på danska
 • .no = endast innehåll på norska
 • .fi = endast innehåll på finska

2. Generiska toppdomäner (gTLD, generic toplevel domain)

Generiska toppdomäner används främst av kommersiella organisationer men är tillgängliga för hela världen, både företag och privatpersoner. Dessa har inga restriktioner för varken land eller språk. Ni kan även använda multipla språk på dessa toppdomäner.

Exempel:

 • .com
 • .net
 • .org

Ska man använda en nationell eller generisk toppdomän?

Båda fungerar givetvis väldigt bra så länge man tänker på innehållets språk.

Vår rekommendation:

 • .com/ = innehåll på engelska
 • .com/se/ = innehåll på svenska
 • .com/dk/ = innehåll på danska
 • .com/no/ = innehåll på norska
 • .com/fi/ = innehåll på finska

Om en användare surfar till .se bör de skickas vidare till .com/se/ med en 301-redirect.
Om en användare surfar till .dk bör de skickas vidare till .com/dk/ med en 301-redirect.
etc.

Fördelen med att samla allt under en och samma domän är att den blir väldigt stark samtidigt som både användare och sökmotorer förstår strukturen. Ni kan enkelt hjälpa Google att förstå denna segmentering genom att lägga till .com/”land”/ i Google Search Console och ange geografisk inriktning.
Mer läsning om detta här.

Vad ska man tänka på när man väljer domän?

Generella tips på ett bra domännamn för användare och för SEO:

 • Domänen representerar webbplatsen på ett bra sätt.
 • Domänen fungerar även i varumärkesbyggande syfte.
 • Domänen är lätt att komma ihåg och uttala.
 • Domänen ska inte kunna misstolkas (exempel: small.se för smäll.se)
 • Domänen ska inte kunna blandas ihop med en konkurrent.
 • Om möjligt ska domännamnet innehålla ditt viktigaste sökord. Om sökordet är exakt samma som domänen kallas det EMD (Exact Match Domain) och domänen får stor fördel i synlighet på just det sökordet.
 • Gamla domäner rankar i regel mycket bättre än nya domäner på grund av det förtroende som är uppbyggt över tid.
 • Har du redan en inarbetad gammal domän som rankar så rekommenderas att inte byta.
 • Om man byter domännamn så ska korrekta ompekningar göras för att inte tappa ranking.

Läs mer om domäner & språkhantering:
Mer information om toppdomäner.
Avancerade språkinställningar.

Viva Medias SEO-guide