Viva

Balanserad marknadsföring

I en väl balanserad marknadsplan och strategi ska många delar linjera och stämma överens med budgeten. Prioriteringar behöver göras i det allra flesta av bolag. Men hur gör du det och exakt vilka aspekter gör att du får en vinnande plan som uppfyller dina bolagsmål?

Kolla på detta webinar on demand i form av en dialog istället för monolog mellan Vivas Alexander Vucic och Calle Peyron från IHM. Där de diskuterar marknadsföringens stora prioritetsutmaning, det vill säga hur mycket fokus ska läggas på att bygga varumärket vs säljkampanjer. De kommer även ta upp frågeställningarna och verktygen som gör att du själv kan mäta effekten av dina långsiktiga aktiviteter. Däribland den nya forskningen från Les Binets som visar på hur du själv kan följa dina marknadsandelar via digital sökdata, men framförallt hur det går att påverka!

Lås upp innehållet genom att fylla i dina uppgifter