Sverige - Viva Media

Growth marketing

Vad är Growth Marketing? Det är frågan du får besvarat i det här webbinariet, här ges du grunderna i Growth Marketing. I takt med att allt fler marknadsföringslösningar har vuxit fram är alternativen många och Growth Marketing är den process som görs för att identifiera exakt vilka aktiviteter som kan skapa största möjliga lönsamhet för bolaget. En process som fokuserar på “data” för att göra den till “smart data”.

För att orientera dig i data behöver du kunskap och verktyg för att skapa en marknadsstrategi som fokuserar på kundskap. Mer om insikter, mål och kundskap ges du under denna timmen som blir fullmatad med inspiration för att ställa om och jobba datadrivet med bolagets marknadsföring på riktigt!

Kunskapen får du levererad av Vivas smarta Rikard Jerselius som lär dig hur du själv kan jobba med att hacka systemet för en datadriven och tillväxtfokuserad process som tar ditt bolag in i framtiden.

Innehåll

  • Grunderna i Growth Marketing – från insikt till lönsamhet.
  • Välgrundade nyckeltal för att mäta tillväxt
  • Hur du skapar en marknadsstrategi för ökad lönsamhet
  • Lönsamhetsvågen som balanserar CAC och CLV
  • Verktygen för att arbeta med kundskap
  • Möjlighet att ställa alla de frågor du vill ha svar på inom ämnet

 

Lås upp innehållet genom att fylla i dina uppgifter