Viva

Mediestrategi som stärker varumärket

Funderar ni på att ta fram en ny kampanj, profil eller varumärkesidentitet? Var börjar man ett sådant arbete och vilka insikter behövs för att förverkliga affärsmålen? Att ett starkt varumärke är viktigt idag råder det ingen tvekan om, men vad betyder det egentligen att ha ett starkt varumärke? Hur vet du att du gör rätt aktivitet för att bygga ett starkt varumärke och hur följer du upp resultatet för att se att du är på rätt väg?

I detta webinar ges du ett brett spektra av de vertikaler du behöver jobba med för att bygga ett varumärke med en distinkt positionering på marknaden. Där är det viktigt att löpande samla in data och tolka den så att den då blir värdefull för dina marknadsaktiviteter och affärsmål. Rikard Jerselius ger dig verktygen du behöver för att identifiera behov och beteenden genom hela resan ned till konvertering, och slutmålet lojal kund.

Innehåll

  • Helhetsbild av definitionen varumärke
  • Förståelse för kundresan och hur det påverkar strategi och kanalval
  • Kundens upplevelse
  • Vad gör starka varumärken starka?

Lås upp innehållet genom att fylla i dina uppgifter