Viva

Mer än bara en logga

Fredrik Lundqvist Viva Media

Mer än bara en logga

Den digitala världen är allas vår hemmaplan, och vi lägger allt vårt fokus på att lära oss mer om den, bemästra den och anpassa oss till den. Men vad händer med konsumentens relation till ett varumärke när alla interaktioner blir digitala och all kundkommunikation automatiseras? Vad består ett varumärke egentligen av – bara en logga?

Vivas Creative Director Fredrik Lundqvist kommer att titta närmare på skillnaderna mellan klassiskt och digitalt varumärkesbygge, och vilka verktyg du själv kan använda för att stärka ditt varumärke i den digitala världen. Perfekt för dig som arbetar med marknadsföring och vill utveckla och stärka ert varumärke, och passar dig som både är i en operativ eller exekutiv roll.

Innehåll

Introduktion till varumärkespsykologi

Varumärkets beståndsdelar

Vikten av storytelling

Att planera för kontinuerlig utveckling

Lås upp innehållet genom att fylla i dina uppgifter