4 skäl till att det är viktigt med självpresentation

Sociala mediers enorma popularitet har gjort att otroligt många områden har förändrats för alltid. Ett av dessa områden är hur vi som individer formar vår identitet och hur vi visar vilka vi är inför andra. Det har helt enkelt påverkat vår självpresentation. Begreppet självpresentation vill, rent vetenskapligt, rama in hur människor presenterar sig själva för […]

Publicerat
Inlägg Varumärke

Sociala mediers enorma popularitet har gjort att otroligt många områden har förändrats för alltid. Ett av dessa områden är hur vi som individer formar vår identitet och hur vi visar vilka vi är inför andra. Det har helt enkelt påverkat vår självpresentation.

Begreppet självpresentation vill, rent vetenskapligt, rama in hur människor presenterar sig själva för andra. En definition av begreppet är att det är en “process genom vilken individer försöker kontrollera vilka intryck andra människor får om dem”*.

En viktig forskare inom ämnet självpresentation är sociologen Erving Goffman. 1959 släppte Goffman en bok** där han presenterade sin teori om individers självpresentation. Han använde en metafor som han lånade från teatervärlden för att förklara hur han menade att det funkade och delade in individens självpresentation i två delar: frontstage och backstage. Goffman menade att människor i princip är aktörer som använder sig av olika beteenden beroende på om de befinner sig frontstage eller backstage.

Frontstage innebär att individen lägger sig till med beteenden och en roll i förhållande till en publik – och rollen kan senare ändras om publiken ändras. Den roll individen intar kan bedömas och kritiseras av den betraktande publiken. Goffman beskriver denna roll som en presentation utformad efter vårt ideala jag, alltså hur vi vill vara. Som motsats innebär backstage det beteende och den presentation som inte visas upp offentlig för en publik. Goffman beskrev självpresentation som en process präglad av en sorts växling mellan de här två intilliggande ”scenerna”.

Vad betyder detta för oss som driver företag?

Som individer ställs vi idag ständigt inför valmöjligheter. Våra handlingar definierar vilka vi är i omgivningens ögon. Detta gör att saker som rutiner, klädval etc inte bara blir beslut som gäller hur vi handlar utan också blir något som avgör vilka vi är. Här behöver vi landa i en förståelse för hur våra kunder fungerar och vad som gör att de vill associera sig med oss.

Genom sociala medier skapas nya typer av publiker och ”frontstages” i människors liv. Vi är aktiva på bland annat Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, YouTube och ställs konstant inför små, små val kring hur vi presenterar oss själva. Gränser suddas ut och omskapas i takt med att funktioner som privata konton och integritetsskydd utvecklas och människor ges möjligheten att helt skräddarsy hur de presenterar sig för olika publiker.

I allt detta blir det ytterst viktigt för företag att tänka på sitt varumärkesbygge. Det kan vara bra att ställa sig följande fyra frågor:

1. Hur uppfattas ni som företag?
2. Vad blir summan av alla era små val i er presentation?
3. Vilka människor vill ni attrahera?
4. Vad ska just ni mäta för att förstå om ni lyckats bli ett företag som människor vill ha som en del av sin självpresentation?


*Leary, R,M & Kowalski, M,R. 1990. Impression management: A literature review and two-component model, Psychological Bulletin 107(1): sid 34.

**The Presentation of Self In Everyday Life (1959)

/Sara Borgström