Viva

Delarna som skapar helheten i marknadsföring

Viva Media
Adrian Jurio
Publicerad , senaste uppdatering

Många är delarna som tillsammans bidrar till den helhet i marknadsföringen som kunden i slutändan upplever. Det är affärsmål som ska uppfyllas med hjälp av marknadsstrategin och en marknadsföringstaktik som i sin tur ska möjliggöra att målen uppfylls. 

Kanske är du inte ännu bekant med den här modellen som på ett pedagogiskt vis ger en bra överblick hur allt hänger samman och framförallt samverkar. Men det är en bra karta för att identifiera vilka delar som eventuellt inte fungerar eller ännu inte riktigt är på plats. Är du intresserad av att djupdyka i denna modell är Vivas webinar on demand – Marknadsföring som en helhet – något du som marknadsförare måste se.

För att ta kontroll över marknadsplanen från grunden är tre delar viktiga. Det börjar med analysen som resulterar i insikter och leder till strategi och vidare till taktik. Kundens resa till konvertering är alltså resultatet av en strategiskt upplagd medieplan och leder vidare till det marknadsresultat och position på den totala marknaden som man sedan får. 

Några frågor att ställa sig som marknadsförare:

  • Hur identifierar man behov och målsättning?
  • Vilka kortsiktiga och långsiktiga perspektiv finns?
  • Hur ser kundens resa till konvertering ut? 

I ett samarbete med Viva så djupdyker vi alltid i analysen – vi ser över tidigare data och ser över både marknaden och målgrupperna. Med vår samlade kompetens av specialister på olika områden kan vi sedan tillsammans med vår kund sätta strategin och taktiken som leder till att målen uppfylls. Mycket tack vare denna modell hittar vi ett gemensamt språk och sätter mål med KPI:er som gör att företaget lyckas med sin tillväxt. 

Tidigare höll Vivas Adrian Jurio ett webinar som heter just Marknadsföring som en helhet. Missade du det kan du nu lyckligtvis kolla på det som Webinar on Demand. Där går han igenom och förklarar hur man på en marknadsavdelning kan arbeta med denna modell för att skapa en effektiv och resultatorienterad marknadsföring. Han fokuserar helt enkelt på helheten.

Se Webinar on Demand här.