Viva

Den svenska politikens brist på digital vision

Ledarskap
Arash Gilan tech
Publicerad , senaste uppdatering

Vi är mitt uppe i slutspurten av valåret 2022 och nu på söndag så är det dags för 7 772 120 röstberättigade svenska medborgare att säga sitt. Oavsett utgång så kommer jag att förbli stolt över att Sverige har gjort det igen. Demokratin är nämligen värd att hedra och vi får aldrig ta den för given. En sak som inte är lika glädjande är att det även detta val råder total tystnad kring de frågor som rör tech, digitalisering och automatisering. Politikerna lägger enorma pengar på att annonsera digitalt i det här valet men när det kommer till vår digitala framtid så är deras intresse i princip lika med noll. 

Det rimmar förstås lite illa att de verkar förstå det enorma värdet i att använda digitala plattformar för att nå ut men att de inte verkar ha något intresse för den digitala utveckling vi just nu befinner oss i. Är man nyfiken på partiernas annonser och exakt hur mycket de spendera så rekommenderar jag Facebooks utförliga transparensverktyg.

Det finns såklart många viktiga frågor på agendan men det är ändå anmärkningsvärt att de frågor som rör det digitala varken tas upp av politiker eller av media. Jag för min del har försökt, senast i valet 2018 i följande krönika hos Breakit. Även förra året så försökte jag att blåsa liv i debatten genom följande krönika men det verkar ha hjälpt föga. 

Jag tog mig nämligen tiden att kika igenom partiernas valmanifest för att se hur partierna tänker kring vår digitala framtid och det blev en snabb läsning. Inget parti nämner tech överhuvudtaget. Tre partier – Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna – nämner inte det digitala över huvud taget. Hos resterande partier nämns det men det är ytterst sällan, och när det nämns så är det mest klyschor och vedertagna generaliseringar i form av inre marknad, tjänster och struktur. Det är tröttsamt och avsaknaden gagnar inte vårt lands framtida utveckling. 

Överlag är intresset från politiker och medier oerhört svalt och man kan fråga sig varför när robotar och AI kan ersätta så mycket som 800 miljoner jobb redan innan år 2030 enligt World Economic Forum. Tror man inte på dessa rapporter, eller vad är det som gör att ingen bryr sig? Här finns varken ett intresse, vision eller initiativ från våra politiker. Visst jag kan köpa att energifrågor, miljö och kriminalitet tar mest plats men att inte ens ha orken att skriva något gör mig milt sagt förbluffad. Visst finns det betydande utmaningar i vårt land men det finns även enorma möjligheter och det pratar politikerna alldeles för lite om. Det är mörker och skrämselpropaganda istället för hopp och framtidstro.

Vad är det då som krävs inom det digitala kan man fråga sig? Jag skulle dela upp det i fem viktiga delar. 

1, Ha en ambitiös vision med tydliga mål om Sveriges digitala framtid 

2, Bygga vår digitala framtid kring det entreprenöriella

3, Vi skulle behöva övervaka utvecklingen av ny teknik för att säkerställa att vi ligger i framkant (AI, Blockchain, Quantum Computing, Metaverse etc.) 

4, Snabbare anpassning till det föränderliga tekniska landskapet

5, Förhindra tekniska hot mot vårt land men även se till att den tekniska utvecklingen inte hotar skada mänskligheten som helhet

Vi skulle även behöva en mycket livligare diskussion i vårt samhälle kring det digitala kopplat till etik, moral och integritet. Hur kan och bör vår data användas? Hur kan vi stoppa spridningen av desinformation och hur länge ska techbolagen få verka mer eller mindre utan tillsyn trots att de påverkar miljontals liv varje dag. När jag tidigare har skrivit om dessa frågor har kritiken varit att politiken helst ska hålla sig borta från näringsliv och regleringar så mycket som det bara går, men här håller jag inte med. Tech berör så mycket av våra liv idag så att det inte bara hotar människors välmående när det kommer till hur algoritmer kan manipuleras. Det påverkar oss också när det kommer till automatiseringar som kan komma att skapa en enorm varselvåg och cybersäkerhetsfrågor på en nivå som mänskligheten aldrig har varit i närheten av. 

Arrogansen från våra politiker kring dessa frågor kan man förstå genom att det finns långt mer uppenbara frågor att diskutera – men är det inte just det som är problemet med politiken idag? Den ser inte längre än vad näsan räcker. Dagens politik handlar tyvärr mest om att släcka bränder, den är mer reaktionär än proaktiv och framåtlutad. Politiken saknar i mångt och mycket en vision för framtiden och vårt land. Vart är vi som nation på väg och varför? Vad är Sveriges plats i Europa och i det globala samfundet? Vad ska vi vara för land om 10, 20 eller 30 år? Den digitala ekonomin är framtiden och trots det så är tystnaden från politiker nästintill total. 

Detta är illa för Sverige och det behövs verkligen en ny generation av politiska ledare som tar behovet av en digital vision för vårt land på allvar. Men hur långt ska utvecklingen behöva gå innan de faktiskt gör det?

Text tidigare publicerad på breakit.se