Viva

Employer Branding

Varumärke
Viva Media Employer Branding
Publicerad , senaste uppdatering

Att marknadsföra varumärkets produkter är en självklar sak men att också marknadsföra företaget som arbetsplats är även lika viktigt. Här gör HR, marknad och kommunikationsavdelningen bäst i att samarbeta och skapa en kommunikation som gör att organisationen uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.

För att attrahera nya talanger och få medarbetarna att stanna kvar länge i organisationen krävs att människor känner ett djupare syfte. Att känna viss tillhörighet till den stora grupp som en organisation eller företag är, är av största vikt. Där är gemenskap, trygghet, glädje, frihet, lust, stolthet och nytta viktiga känslor som får medarbetare att känna sig motiverade. Men tänk på att vara genuin i budskapet, avspeglar inte kommunikationen den faktiska verkligheten på arbetsplatsen så kommer ändå den rekryterade personen förr eller senare byta arbetsplats. 

Se och lär
Google är rankad som bästa arbetsgivare av svenska studenter följt av Spotify och IKEA (The most attractive employers of 2019, Universum) är något man kan fundera över vad är det som de kommunicerar och gör som vi kan ta efter i den egna organisationen. 84% av världens mest attraktiva arbetsgivare (Employer branding now 2018, Universum) har aktivt valt att prioritera employer branding i sin budget vilket säger något om att det kan vara värt att lägga lite extra engagemang just där.
Sätt upp en employer branding strategi som fångar in alla de kompetenser ni söker. Den behöver inte vara superavancerad men sätt en väg framåt som kommunikationen kan följa för att attrahera kompetens. Inte bara rollens karaktär attraherar olika generationer till en arbetsplats även företagets kultur och struktur är av vikt. Så skapa en organisation där människor trivs och kommunicera ut företagets värderingar och vision. Tänk också på att de personer ni rekryterar idag kommer vara det företag ni är imorgon. 

Hur och var kommunicerar man Employer Branding
I annonser för lediga tjänster är det viktigt att texten formulerar arbetsbeskrivningen och tydliga preferenser på vilka kompetenser man söker för rollen. Men också att man inspirerar människor att flytta från en kanske redan förhållandevis bra anställning till just er organisation. Här kan man jobba med företagets tonalitet och ord väldigt mycket för att få människor att ansöka. Är budskapet tex att företaget har ett inspirerande syfte och en tydlig plan framåt kan det kommuniceras i meningen; “Vi vill engagera världen och gör det ett bolag i taget”. Eller att det finns ett strukturellt medarbetaransvar; “I vår organisation har vi inga chefer utan varje ny medarbetare blir medansvarig i vår gemensamma resa framåt…”. Detta för att väcka känslor som manar till den förbättring som ett nytt jobb kan föra med sig, sälj in företaget med text!

Egna kanaler som sociala medier och webbsida är ett bra sätt att delge världen företagets värderingar och hur det uttrycker sig i vardagen. Är bolagets vision en hållbarare framtid så är det något som ska genomsyra hela organisationen och ge uttryck i hur medarbetarna tar sig från punkt A till B. Vilket kan kommuniceras via en Instagram-post med just färdsättet och medarbetaren i fokus. Contentplanen bör bestå av innehåll både kopplat till verksamhetens erbjudande som ger intäkt i kombination med sånt som attraherar ny kompetens. Employer branding bör fokusera på att ha människan bakom rollen på företaget i fokus. 

Mässor och föreläsningar kan vara ett sätt att kombinera marknadsföring och employer branding. Där finns möjligheten att prata både om organisationen och människorna i den samt företagets professionella erbjudande i ett nytt sammanhang. Människor på mässor är ofta öppna för nya insikter och nyfikna på nya saker.

PR är en trovärdig kanal att nå ut i ett positivt sammanhang, finns det ett nyhetsvärde som är relevant för publicitetens övriga innehåll lyfter de gärna ämnet. Så har företagets medarbetare presenterat något bra, skriv ihop ett pressmeddelande och få ut det till den press ni önskar synas i. 

Människorna i organisationen är perfekta ambassadörer för att få ut varumärket, uppmuntra till att de delar och gillar det innehåll företaget publicerar. Det ger en personifiering av hur organisationen faktiskt ser ut och att de är stolta att vara en del av det. Det är inte den fina inredningen eller de genuina orden som skrivs på webbsidan som är bolaget, det är människorna i organisationen. Så lyft de stjärnor som varje dag gör företagets existens möjlig i de olika sammanhangen för att motivera dem till nya prestationer, så har du en fantastisk grund till att lyckas med din employer branding.