Sverige - Viva Media

Google rullar ut en stor uppdatering för det lokala sökresultatet

Sökmotoroptimering
Ny uppdatering Google
Publicerad , senaste uppdatering

Google har bekräftat en uppdatering som påverkar det lokala sökresultat. Google har inte angett i vilken utsträckning som kommer att påverkas, även om det bekräftats att det är en global lansering i alla länder och språk. Uppdateringen har rullats ut allt eftersom tiden gått sen början på november, enligt en tweet från Google.

Den nya med sökuppdateringen är att Google nu använder ett neuralt nätverk till det lokala sökresultatet. En enkel förklaring på vad ett neuralt nätverk är att man kan se det som en stor supersynonym-databas. Vilket innebär att Google kommer förstå det implicita i sökfrågan (innebörden bakom frågan) och matcha till de mest relevanta lokala företagen i resultatet – även om sökordet i frågan inte specifikt innehåller företagsnamnet eller beskrivningen av företaget.

Med andra ord kan företag nu dyka upp på sökfrågor som de inte skulle ha visat för före den här uppdateringen i sökresultatet. Det Google kan tänkas vilja med uppdateringen är att de vill underlätta för sin användare genom att förstå ”språket” (natural language) bättre vid sökningar. I början av november i år rullade Google ut BERT (står för Bidirectional Encoder Representations from Transformers) som också är ett neuralt nätverk för att förstå och presentera ”personifierade”  sökresultat. Det verka som uppdateringen för det lokala söket numera får samma teknik och funktion som BERT uppdateringen, om man läser mellan raderna i Tweet:et.