Viva

Känsloekonomin

Varumärke
Publicerad , senaste uppdatering

I en digital värld där det blir allt lättare att jämföra pris och kvalitet är det varumärkets identitet som blir den punkt som gör företagets affär unikt. För att skapa identiteten behöver man ladda varumärket med associationer som målgruppen gillar. Valutan i marknadsföringen blir då alltså känslor.

Många företag har koll på sina kostnader och vet hur man kan sänka dem men det riktigt komplexa är hur man ökar sina intäkter. Det är där marknadsföringen kommer in. Hur kommunicerar och laddas varumärkets produkt eller tjänst är avgörande för hur högt man kan prissätta. Så hur laddar man då ett varumärke med värdeord som attraherar målgruppen? Etiska, estetiska eller att det finns en stark berättelse bakom produkten är faktorer som kan motivera ett högre pris hos kunden.

 

Skapa känslor och relation till varumärket

 

Man behöver materialisera olika typer utav känslor in i den fysiska produkten eller tjänsten. Något som många kan relatera till är bilindustrins tillvägagångssätt. Som tex ett bilmärke som anspelar på den okomplicerade och lekfulla känslan som uppstår när man kör bilen. Bilen gör mer än bara tar dig från olika platser på ett bekvämt sätt, den materialiserar också ditt självförverkligande. Både att du är en “hipp” person och att du upplever det som roligt att köra bilen. Vi är känslostyrda människor och än mer blir det emotionella mer viktigt i dagens än mer digitala vardag där allt kan mätas. Samt politiska läge där man förväntas ta ställning och ansvar för alla sina ageranden. 

 

Med hänsyn till det rationella i mätbara och etiska värden så har du som varumärke inte så mycket mer att spela på än just känsla. Vilken känsla vill du att din kund ska känna när den tänker på din produkt eller varumärke. För att sätta en sådan känsla behöver du ladda varumärket med associationer det gör du med alla möjliga olika kommunikativa gester, människor, ansiktsuttryck, dofter och scenarion. 

 

Eller informera för att införliva en rationalistiskt motivering till köp, här är det viktigt att tydligt kommunicera till rätt kund rätt tid i köpresan. Känslostyrd marknadsföring bör göras tidigt i köpresan medans mer rationella och informativa motiveringar bör kommuniceras längre ned i resan mot köp. Ta även in vem din målgrupp är i förhållande till produkten eller erbjudandet, är din kund av den mer rationella och kalkylerande sorten behöver du kommunicera en känsla av förnuftig investering.

 

Viktiga frågor att ställa sig när ni sätter er marknadsstrategi

 

Vad vet du om målgruppen? 

Vilka beteenden har dem? 

Vilket behov fyller din produkt eller varumärke för den personen? 

 

Vilken eller vilka känslor ska du utifrån dessa svaren befästa hos målgruppen i förhållande till varumärket? Det tåls att tänka på både en och två gånger!