Viva

Lägg grunden för konverterande copy

Content Copy
Publicerad , senaste uppdatering

Säljande texter har många likheter med andra sorters texter. De kan vara kreativa, roliga, inspirerande och finurliga. Men säljande texter har bara ett mål – att sälja in det din verksamhet erbjuder. Lägg rätt grund när du ska skriva din copy, så ökar du chansen för en högre konvertering. 

Eftersom copy är en så resultatdriven text, är det viktigt att ha klart för sig vilket resultat det är man vill uppnå. Det handlar inte alltid om att copy ska leda till ett direkt köp, utan det önskade resultatet kan också vara en inlämnad mejladress eller ett besök på en landningssida.

Nu kanske du invänder att ni inte bara sysslar med konverteringsdrivande marknadsföring, utan också med varumärkesbyggande kommunikation. Men det spelar faktiskt ingen roll. Varumärkesbyggande copy har också ett mål, en konvertering som man är ute efter, även om det inte är lika lätt att kontrollera eller mäta resultatet.

Ha alltid ett mål med din copy – och skriv alltid med målet i sikte.

Den viktiga briefen    

Det bästa sättet att rikta din copy rätt är att ha en ordentlig grund för det du skriver – även kallad en “brief”. Det är en kortfattad beskrivning av de förutsättningar och det mål som en specifik kommunikationsinsats har. Det kan handla om en specifik copy-brief, men oftast omfattar det hela kampanjer, och berör fler element som bild och design.   

“Brief” är en term som ofta används av oss som arbetar på byråer och skriver på beställning av våra kunder, men principen är minst lika viktig för dig som får skrivuppdrag av din chef eller själv driver kommunikationen på ditt företag.

Du måste inte nödvändigtvis skriva ut en hel brief om du till exempel skriver åt din egen verksamhet, men du behöver ha tänkt ut svaret på de olika frågeställningarna, så att du skriver målinriktat och med träffsäkerhet. 

Utformningen av en brief

Hur en brief är utformad kan så klart varierar lite från person till person och från fall till fall, men här är några punkter som kan vara bra att ha med i en brief:

  • Syfte och mål. Vad är det för problem som ska lösas, och vilket är vårt mål? Se gärna till att ha ett konkret och mätbart mål.
  • Målgrupp. Beskriv vilka som ska nås av kommunikationen och hur de är. Vet du något om målgruppens intressen, rädslor eller personlighetstyper?
  • Tonalitet. Ge tydliga exempel på den röst som ert företag har (dela budskapsplattform om det är möjligt). Vilka andra budskap har ni arbetat med?
  • Positionering. Beskriv om möjligt produktens eller tjänstens position på marknaden i förhållande till dina konkurrenter.
  • Konkurrenterna. Vilka är de största konkurrenterna när det kommer till den specifika produkt eller tjänst som texten ska sälja in?
  • Vad ska säljas. Ge information om lösningen. Vad ska presenteras? En produkt, en tjänst eller en specifik styrka hos företaget?
  • Budskap. Har du redan ett budskap som du vill få ut? Har du tillhörande delbudskap som du behöver rangordna?
  • Argument. Vad får mottagaren ut av att använda produkten eller tjänsten? (detta är självklart en del av skribentens uppgift, men leverera så mycket ammunition du kan)
  • Kanal. När, var och hur ska texten kommuniceras med målgruppen, och hur ska texten samverka med design och bild? 
  • Call-to-action. Vad ska mottagaren göra när den har läst texten? Klicka på “köp” eller “boka”, läsa vidare på en landningssida eller lämna ifrån sig information?

Oavsett hur du formulerar dig är kärnan i din brief att presentera vad erbjudandet är och vem som är den önskade mottagaren. 

Så se till att du har en tydligt artikulerad plan nästa gång du ska skriva en text eller när du ska be någon annan att skriva en text åt dig. Det kommer göra att du snabbare får fram en text som du är nöjd med och att texten faktiskt uppnår de resultat som du önskar.

Vi på Viva hjälper dig gärna att utforma din brief, så att vi kan skriva en text åt dig som verkligen kommer att konvertera.