Viva

Lär känna dina kunder och konkurrenter

Analys Kundresa
Publicerad , senaste uppdatering

Stora utmaningar som organisationer står inför idag är insamlandet av data och att dra relevant slutsatser utifrån det. En bra start för att lyckas med detta är att identifiera de tillgångar och den information du redan sitter på samt göra en konkurrentanalys. De ansträngande blir sen att förstå och använda all data på ett strategiskt och effektivt sätt som främjar verksamheten. 

 

Dina kunder

För det första bör du se till dina befintliga kunder, vad har du för information eller data om dem? Vilka är de gemensamma nämnarna kopplat till de produkter eller tjänster de köper av dig? Ifall du inte har den informationen kan du ställa frågor till kunderna och erbjuda dem något i gengäld för att de ställer upp. Tänk då på att inte skicka iväg ett massivt frågebatteri, likt personlighetsundersökningen OCEAN innehållande 106 frågor för en 10 % rabatt vid nästa köp. Ersättningen du erbjuder kunden behöver motsvara besväret de lägger ner. Det är exempelvis rimligt med en rabatt på 20-40 % i utbyte mot att svara på 1-5 enkla frågor med flervalsalternativ. Kunden bör även få frågan om de skulle gå med på att bli kontaktade för en utveckling av sina svar. Detta för att kunna göra en mer kvalitativ undersökning som kompletterar de kvantitativa flervalsalternativen. 

 

Konkurrenter

För det andra behöver du ha lite koll på relevanta branschkollegor. Ha i åtanke att om du säljer barnkläder och är en specialist inom det området så bör du inte jämföra din verksamhet med företag som Zara, H&M eller Åhlens, då deras erbjudande är mycket mer än just barnkläder. Om du ser vad som funkar för just dina branschkollegor så kan du lätt ta efter eller lära sig av deras misstag, det finns mycket att vinna på denna omvärldsbevakning. Tänk på att lämna prestigen utanför.

 

Mervärde för kunden

En personlig touch kan vara det som gör dina kunder lojala till just dig. Det gör det värt för en kund att vända sig till dig trots att du kanske inte har de lägsta priserna. Det kan även handla om så enkla saker som bra fraktalternativ, betalalternativ samt kundtjänstens bemötande av frågor. Beroende på vilken generation som är din målgrupp så kan det vara av vikt att jobba med värderingsdriven marknadsföring för att skapa lojalitet hos dina kunder. Detta innebär att man är tydlig med sitt företags “varför – mission”, “hur – vision” och “vad – norm”.

Parallellt med att du undersöker vart ditt fokus ska ligga för att kunna påverka dina målgrupper så behöver du ha ett material. Det material du tar fram behöver anpassas till de tänkta kanalerna så att kommunikationen förmedlar ditt önskade budskap. Vad som först behöver tas fram är konceptet, vilket ofta är lättare sagt än gjort. Konceptet bör kunna knyta an till dina målgrupper men även kunna spegla företagets “varför” mot kunderna. Här är det viktigt att ha en kreativ relevans som tilltalar hela din målgrupp eller ett segment i din målgrupp. 

 

Mediestrategi

Nu är det dags att börja se över taktikerna för vilka aktiviteter som kan vara lämpligast för att både påverka presumtiva kunder och för att återaktivera befintliga. Det är nu som det kan bli lite knepigt och lösningarna skiljer sig åt från företag till företag. Tänk den klassiska säljtratten för att konvertera en potentiell kund till faktisk kund. Vidare så vill man även bygga lojalitet gentemot kunderna.

 

Beroende av den målbild du just nu står inför eller hur din strategiska plan ser ut finns några viktiga insikter om kanaler för att få ut de budskap du önskar:

  • Google leder fortfarande, men kan inge en känsla av att vara för dyrt…Majoriteten har dock ett invant beteende och googlar dagligen efter information samt saker vilket leder in kunden i din digitala eller fysiska butik.
  • Sociala medier är ett bra verktyg men kan vara krångligt att nå din önskade målgrupp. Att bara köra räckvidd kommer få dig att spendera pengar men inte nödvändigtvis nå dem som faktiskt är intresserade av det du säljer. Försök att smalna av och hitta din konkreta målgrupp, jobba med din kreativa sida här.
  • YouTube! Skapa gärna en egen kanal för ditt företag och lägg upp saker där under teman kopplat till din verksamhet och din målgrupp. Här finns oändliga möjligheter att vara kreativ och föra fram varumärkets identitet.
  • Adresserad Direktreklam är fortfarande en effektiv kanal för att kommunicera ditt erbjudande. Använd din kreativitet och led kunderna dit du vill.
  • Andra aktiveringar som print, tv, mässor, videostream osv. är också bra att ha med i sin mix av aktiviteter under året. Men kom ihåg att det viktigaste är att vara relevant och sticka ut i det mediebrus som faktiskt existerar.

 

Det som bör bestämma hur du investerar är inte din budget utan vem du vill påverka. Ha i åtanke att synas med aktiviteter som på något sätt kan hänga ihop med den vardagen som du, jag och även dina kunder lever i.

Alltså, prata runt dina produkter och tjänster. Leverera ett mervärde och information kopplat till ditt varumärke, om varumärket fastnar och folk söker efter det på Google så blir det svårt för branschkollegor att konkurrera. Det gör också att du i mångt och mycket inte behöva uppleva Google som dyrt.

Slutligen är mitt sista tips att ställa dig jämte dina kunder och titta in på ditt egna företags butik eller hemsida, var ödmjuk och objektiv. Tänk på att marknadsföring inte bör ses som aktiviteter för att skapa efterfrågan och försäljning utan borde ses som den stora möjligheten för ett företag att upprätta ett förtroende hos kunderna.

Tack för mig, hoppas du hittade något att ta med och vill du prata med mig så är jag bara en eller kanske två linkedin kontakter bort.

Alexander Vucic
Business Manager