Sverige - Viva Media

Så ser annonsmarknaden ut idag

Medieplanering
Publicerad , senaste uppdatering

Vissa företag skjuter upp eller stänger ner sin annonsering på digitala plattformar till följd av Coronavirusets spridning. Det leder till att utbudet av annonser minskar drastiskt, samtidigt som allmänheten i stort spenderar alltmer tid framför skärmen under karantäntider som dessa. Ett gyllene tillfälle att marknadsföra företaget digitalt.

Vi rör oss nu under större del av dygnets timmar innanför hemmets fyra begränsade väggar och inte sällan med ögonen på någon form av skärm. Internetleverantörer uppger att bredbandstrafiken ökat med 20% mot föregående månad så användandet har ju helt klart gått upp till följd av människors hemkarantän. 

 

COVID-19 har på inget sätt gått någon obemärkt förbi. Alla är vi drabbade och det är få saker som fungerar precis som vanligt. Så även annonsmarknaden. Viva har i den här texten sammanfattat vilka förändringar vi kan se i olika annonsmedier. Einar, Mariella, Alexander och Alexander (populärt namn på Viva) ger dig svaren. 

 

Alexander Johansson
Social Media Manager

 

Hur ser prisläget ut för annonsering på Facebook och Instagram idag?

 

Normalt går priserna upp år för år på Facebook/Instagram i takt med att fler annonsörer hittar dit med allt större budgetar, vilket ökar konkurrensen och priserna. Nu ser vi det motsatta, vissa annonsörer flyr, pausar eller skjuter fram sin annonsering pga COVID-19. Användarbeteendet ökar samtidigt i mycket hög takt pga karantän och hemarbete – vilket skapar ett mycket gynnsamt klimat för annonsörer just nu. 

 

Att annonsera på sociala medier just nu är ungefär som att investera på börsen, fast med garanterad avkastning (i.e. hög räckvidd, många videovisningar, sannolikt låga cost per click, låga CPM nivåer osv). Större användande av sociala medier och färre annonsörer gör att priset på både Facebook/Instagram, Snapchat och Linkedin sjunker drastiskt. Hur mycket billigare beror på plattformen, branschen, målgruppen, kampanjoptimering och annonsernas utformning med mera.  

Men enligt beräkningar* utifrån Viva Medias egna kunder som annonserar på Facebook och Instagram har CPM (i.e. kostnad per 1000 exponeringar) gått från 52,7 kr under feb-mars 2019 till 26,9 kr under samma period 2020. En minskning med 51%.

 

Detta är en generell minskning eftersom data är hämtad från 100+ olika organisationer som Viva samarbetar med, så det kan variera både upp och ner i pris beroende på nämnda faktorer. Det är samtidigt fakta att det är en marknad som är mycket gynnsam för annonsörer just nu, och den som har en “stridskassa” att plocka fram har mycket mark att vinna! 

 

Branscher som det går tungt för just nu är hotell-, konferens-, lyx- och resebranschen, vilka också i stor utsträckning har pausat, skjutit fram eller riktat om sitt budskap i annonseringen. Att rekommendera för bolag inom dessa branscher är att inte stoppa sin annonsering helt. Utan jobba istället med att stärka varumärket ytterligare och på så sätt vinna marknadsandelar på längre sikt när Coronavirusets värsta utbredning är över. 

Några branscher som istället gynnas av människors undvikande av social kontakt är försäkrings-, hälso/kosttillskott- och många områden inom e-handelsbranschen. 

 

*Dataunderlag  2019.02.26 till 2019.03.30: 20 084 587 exponeringar, CPM 52,7kr
Dataunderlag 2020.02.26 till 2020.03.30: 17 340 957 exponeringar, CPM 26,9kr. 

 

Alexander Kollstedt
Display Manager

 

Hur ser användandet av streamingtjänster ut i dessa tider av hemkarantän?

Att titta på film och serier konkurrerar inte längre med en weekendresa eller utekväll vilket har gjort att människor har en hel del tid över till att kolla på streamingtjänster. Att bredbandstrafiken har ökat med en femtedel under mars är till stor del en konsekvens av ökat tittande på playtjänster. 

Räckvidden har genast blivit mycket större däremot kan vi inte se några större förändringar i form av pris. Det kan däremot komma att ändras framöver om playtjänsterna märker att för många annonsörer väljer att pausa vilket gör att intäkterna droppar.

 

Och mediekonsumtionen har gått upp, hur påverkar det bannerannonseringen? 

Tidningshusen har tappat en stor del av sina annonsörer till sina upplagor samtidigt som människor konsumerar nyheter nu mer än kanske någonsin för att hålla sig uppdaterad på statusen kring COVID-19. För den programmatiska annonseringen på tidningarnas sajter går lika bra som förr, det som har hänt den senaste tiden är att visningsantalet och därmed klicken har ökat på bannerannonseringen till följd av den ökade trafiken till nyhetssajter och andra webbsidor. 

 

Finns tendenser även här precis som för streamingstjänsterna att fler annonsörer pausar sina kampanjer och priserna är fortsatt oförändrad i stort sett. Detta ger i sin tur utrymme för företag som på ett innovativt sätt kan dra nytta utav den rådande situationen och ta fram kreativa marknadsplaner för att locka kunder. Det vill säga de som ser möjligheterna och inte problemen för situationen kommer gå stärkta ur denna kris.

 

Einar Selbyg
SEM Manager

 

Vilka förändringar har du sett den senaste tiden i Google Ads-annonseringen?

Det är stora förändringar på marknaden i stort, men det skiljer sig ganska mycket mellan branscherna. Då är det viktigt med rätt data och inte bara magkänsla.

En av de allra viktigaste sakerna att göra för din sökordsmarknadsföring är att använda dig av Smart Bidding i ditt Google Ads-konto. Då har du möjlighet att sätta en nivå för kontot hur många gånger trafikkostanden skall generera försäljning i din webbutik. Behöver den ge fem gånger pengarna så sätter man ROAS (Return on Ads spend) 500%. Vilket är en ovärderlig funktion i dagsläget när det svänger på marknaden hela tiden. 

Det smarta med just Smart Bidding är att budgivningsstrategin tar hänsyn till ändrade beteenden hos dem som googlar och ändrar buden utifrån det samt vilka produkter som säljer mest för tillfället. Om det tidigare kunde gå åt 1000 kr per dag i kontot och det gav 5000 kr i försäljning kan det numera gå åt flera gånger mer men fortfarande ge fem gånger pengarna tillbaka. Så i dagsläget  är det viktigt att kunna höja budgeten under en begränsad tid, annars går man ju miste om viktig försäljning. För andra företag kan det ha minskat kraftigt i förbrukning av pengar då intresset för produkterna har minskat. Därför är det superviktigt att övervaka om kontobudgeten är slut och bör ökas eller omfördelas till andra kanaler, se till helheten i din sökordsmarknadsföring och inte endast till enstaka sökord. 

 

I Google Analytics kan du se trender på vilka produkter som säljer bäst, den vara som i vanliga fall brukar vara så poppis kanske inte i dagsläget är lika aktuell för dina kunder. Vilket inte behöver innebära någon större katastrof eftersom du istället då kan ha andra varor som tilltalar målgruppen mer i dessa speciella tider. Lyft fram dem och ha gärna en Displaykampanj där du kan visa upp produkterna mer visuellt än i bara text tillsammans med ett schysst erbjudande.

 

Mariella Reihammar
SEM Manager & specialist på YouTube

 

Hur ser det ut specifikt för YouTube?

YouTube sänkte videokvaliteten under 30 dagar för att avlasta nätet i Europa och undvika en nätkrasch då bredbandsleverantörer uppger att trafiken har ökat med 20% under mars i jämförelse mot föregående månad. Slutsattser från den informationen är att tittandet på YouTube och video generellt har ökat markant vilket gör att det blir en än mer aktuell plattform att marknadsföra sig på. Prismässigt för annonsörer kan vi inte se någon upp eller nedgång, eventuellt att vissa annonsörers innehåll har ändrats mot att kommunicera mer varumärke och mindre konvertering. 

 

Områden som Google själva har kommunicerat ökar är videos på YouTube för tips till olika saker du kan göra i hemmet t ex matlagning, träning och avslappningsövningar. Att specifikt rikta din marknadsföring mot YouTube-konton med liknande innehåll kan vara en gynnsam annonsering om dem som tittarna är din målgrupp såklart. 

 

 

Sammantaget är det inte att rekommendera att upphöra helt med annonseringen. Men uppdatera och anpassa den till målgruppens beteende, vilket du annars i vanliga fall också skulle ha gjort om dina kunder skaffade sig ett nytt beteendemönster. Att finnas och synas digitalt har kanske aldrig varit så viktigt som det är just nu i tider av social distansering. Så sluta inte kommunicera med dina kunder.