Sverige - Viva Media

Satsa på mobile first-annonsering i sociala medier

Sociala Medier
Publicerad , senaste uppdatering

Sociala medier är under konstant förändring, våra beteenden och hur vi använder olika plattformar har utvecklats de senaste åren och kommer fortsätta att evolvera i framtiden. I takt med att våra liv kretsar allt mer kring våra mobiler och att vi lämnar mer traditionella medier bakom oss, blir det allt viktigare att vi som arbetar inom medielandskapet förändrar vårt arbetssätt för att inte hamna efter och bli förlegade.

Text: Cecilia Nyström

 

Att vi måste satsa mer på annonsering som är mobile first är något som det ofta tjatas om inom sociala medier. Att vi behöver skapa material med mobilen i åtanke och inte bara skapa material anpassat för till exempel TV. Men trots allt tjat går det väldigt långsamt och de flesta arbetar fortfarande med felaktiga format, för långa annonser och utan att ta hänsyn till mobilanvändare. Nya siffror visar att mer än 75% av all video som konsumeras runt om i världen ses via en mobil. På Instagram har videotittandet ökat med 60%, samt att 50% av alla Instagram Stories är video. Även om videotittande ökar är det som tidigare nämnt många som fortfarande inte insett att det är vi som annonserar som måste anpassa oss efter användarna.

Att arbeta mobile first har sina tydliga fördelar, genom att arbeta med rätt format på annonserna tar man upp större del av skärmen och fångar alltså mer uppmärksamhet. Men det är även bevisat att användarna har en tendens att titta på längre videoklipp om de är mobile first, jämfört med video som endast är anpassad. Det är också lättare att komma ihåg video som är mobile first.


Viktigt med prospektering

Det är dock inte endast hur vi arbetar med content som behöver förändras. Strategin är också något som konstant måste utvecklas och förfinas. Utan en fungerande och optimal strategi kommer man inte lyckas, oavsett om man arbetar mobile first. Något som blivit mer tydligt är att vi inte kan lägga all tilltro till remarketing (återannonsering), en funktion som tidigare fått mycket uppmärksamhet och ofta säljs in som det steg i marknadsföringstratten som är det viktigaste.

Självklart är alla olika delar viktiga, men ett steg som ofta hamnar i skymundan är prospektering. Det vill säga bearbetandet av nya potentiella kunder. Att arbeta med räckvidd anses många gånger vara att gå efter den lågt hängande frukten, men det är verkligen inte fallet. Ett varumärke kan inte överleva utan att nå ut till nya människor, det går inte att endast återannonsera till de som redan varit inne på sidan, eller redan handlat. Till slut så sinar det och antal konverteringar, ROAS och intäkter sjunker.