Stärk varumärket och skapa fortsatt efterfrågan

Den senaste tidens stora spridning av Coronaviruset har gjort att många företagare nu står inför stora utmaningar då människor förändrar sina beteenden och isolerar sig i stor utsträckning. Vi är alla i det tillsammans och det är viktigt att komma ihåg att med kriser följer också nya möjligheter. Rent marknadsföringsmässigt får du här några tankar […]

Publicerat
Inlägg Varumärke

Den senaste tidens stora spridning av Coronaviruset har gjort att många företagare nu står inför stora utmaningar då människor förändrar sina beteenden och isolerar sig i stor utsträckning. Vi är alla i det tillsammans och det är viktigt att komma ihåg att med kriser följer också nya möjligheter. Rent marknadsföringsmässigt får du här några tankar och tips om hur du ska agera dig genom krisen.

Både samhället, företagare och människor står inför stora utmaningar och omställningar i och med det som händer just nu. Vilket vi redan sett effekter på som t ex inställda resor, mindre restaurangbesök och minskad konsumtion i fysisk handel. Mycket i din situation som företagare handlar om att lösa situationen här och nu men det är av yttersta vikt att även se längre framåt i tiden när krisen är över och konjunkturen vänder uppåt. 

 

Planera även långsiktigt

Sätt er ner och identifiera vilka tillgångar rent kommunikationsmässigt ni eventuellt kan ha i dagsläget. Ställ dig frågan: Går det att anpassa erbjudandet idag genom ny kommunikation så att det passar den rådande situationen? Inta en framåtlutad position och sätt nya marknadsmål med en strategi som gör att ni har kvar era kunder med behov av dina tjänster och produkter även när isoleringen och krisen är över.

 

Se nya möjligheter

Ett beteende föder ofta ett annat. Coronaepidemin har fått många att frivilligt isolera sig i sina hem för att minska spridningen. Vilket har skapat effekter som att e-handeln ökar, mer media konsumeras och mer mat handlas hem. Istället för att vi som tidigare umgås mer i offentliga miljöer samt köper och äter vår mat på plats. Omvärldsanalysera vilka nya beteenden som har en uppåtgående trend. Då kan du hitta nya marknader, målgrupper eller segment du kan börja kommunicera mot och bygga relation till. Identifiera vilka kontaktpunkter det finns i kundresan som ni kan utveckla unika budskap eller aktiviteter mot för att föra dem framåt mot köp.

Sätta dig in i dina kunders förhållningssätt och vilka erbjudanden som lockar dem till agerande, kanske inte idag men när läget vänder behöver du finnas i din målgrupps tankar. En tanke att ha med sig är att för bara 20 år sedan hade ingen ett behov av en iPad, det behovet har Apple helt och hållet själva byggt upp och skapat. Vilket gjordes med kontinuerlig och frekvent marknadsföring. 

En annan väg att gå är att ta tillfället att sätta dig in i marknadsföringsstrategin på riktigt och på ett djupare plan analysera hela ditt bolag. Ta ett helhetsgrepp och kanske hitta nya vägar att kommunicera eller optimera strategin ytterligare. Ett tips är att se över hur dina egna kanaler samverkar med dina köpta kanaler, går dem kanske även att koordinera med dina förtjänade kanaler för att få ut största möjliga synergier? 

 

Sluta inte kommunicera

Att anpassa sig snabbt till det förändrade läget fortsätta kommunicera genom lågkonjunkturer och kriser är att föredra om man vill vinna marknadsandelar. När alla andra stänger ner sin annonsering får de som fortsätter mer uppmärksamhet och synlighet än i det så annars konkurrensutsatta annonslandskapet. Därför kan det vara av stort värde för alla organisationer och företag att få hjälp och stöd från en extern part så att kommunikationen blir anpassad utifrån läget och det egna erbjudandet. Här är det verkligen långsiktiga varumärkesvärden som står på spel. 

Bemöt även dina kunder i krisen. Både med budskapet att ni värnar om deras bästa och hur ni agerar i det här läget. Var transparent med hur det drabbar er verksamhet och vilka åtgärder ni gör för att vara så tillmötesgående era kunder som det bara går. Har ni fått ökad belastning och förlängda leveranstider eller kör ni hemleveranser av era luncher istället för att servera på plats, kommunicera då det. Genom löpande information och öppning för dialog med dina kunder känner dem sig tryggare.

 

Bli top of mind hos dina kunder

Se dagsläget som en öppning för att stärka din relation till dina kunder och ta nya eller fler marknadsandelar. Det gör du genom att fortsätta annonsera men ändra din kommunikations fokus till att handla om ditt varumärke. Vilka värden och erbjudanden är unika för just ditt företag? Kan dem kommuniceras på ett träffande sätt hos målgruppens beteende idag så föder det ett behov i det långa loppet. 

Så fortsätt annonsera men med ett annat anpassat budskap och mer i syfte att stärka ditt varumärke än att konvertera här och nu (om inte din verksamhet är av sådan karaktär självklart) så går du starkare ur denna kris. Den som vågar i osäkra tider kan vinna mycket!