Förändringar av NoFollow och introduktion av olika länk-attribut

Länkar! Trådarna som tillsammans knyter samman vårt world wide web. Innan sökmotorerna introducerades kunde du omöjligt hitta en webbplats om det inte fanns länkar som gick till någon annan webbplats eller om du kunde adressen utantill. Sökmotorerna underlättade för oss att hitta intressanta webbplatser, men länkars viktiga roll som en vital byggsten av internet är […]

Publicerat
Inlägg SEO

Länkar! Trådarna som tillsammans knyter samman vårt world wide web. Innan sökmotorerna introducerades kunde du omöjligt hitta en webbplats om det inte fanns länkar som gick till någon annan webbplats eller om du kunde adressen utantill. Sökmotorerna underlättade för oss att hitta intressanta webbplatser, men länkars viktiga roll som en vital byggsten av internet är lika viktig idag som då.

 

Länken är alltid en stark ledtråd för sökmotorer när de ska uppskatta en webbplats värde. Vem eller vilka länkar till webbplatsen i fråga? Men en variabel många glömmer är HUR en webbplats länkar till en annan – ett ämne värt att fördjupa sig i för att se till att sökmotorernas intryck av er webbplats blir så rättvist som möjligt.

NoFollow-attributet uppdateras

När vi använt länk-attributet NoFollow har Google ignorerat länken i rankingsyften, detta har nu förändrats. Google kommer även att titta på NoFollow-länkar webbplatser emellan och använda som ”ledtrådar” i deras analys av webbplatser länkprofiler. Anledningen till detta enligt Google själva är att länkar oavsett attribut är intressanta för att sökmotorn ska bättre förstå onaturliga länkar. Genom att låta algoritmen även ta NoFollow-länkar i åtanke så går de inte miste om eventuellt värdefull information i länkmönsterna.

Däremot kommer NoFollow-länkar fortfarande värderas lägre än vanliga länkar, så att du som ägare av webbplatsen fortfarande har någon kontroll över hur stor vikt Google bör lägga på de länkar du skapar.

Två nya länk-attribut introduceras

I samband med NoFollow-uppdateringen introduceras två nya attribut för oss att använda oss utav.

  • rel=”sponsored”: Attributet för att deklarera att en länk är en del av en annons eller sponsrat innehåll.
  • rel=”ugc”: UGC står för User Generated Content (Användargenererat innehåll). Exempel på detta är länkar som finns i kommentarer eller inlägg i forum.

Vad innebär det här för din webbplats?

Du kan vara lugn! Du behöver inte uppdatera alla sponsrade länkar eller användargenererade länkar med de nya attributen, förutsatt de har NoFollow idag fungerar det fortfarande. Däremot är det en god idé att framöver börja använda de nya attributen för att följa utvecklingen.

Uppdateringen förstärker också vikten av en genomtänkt länkstrategi där goda relationer mellan webbplatser med naturliga länkar är allt viktigare. En stark länkprofil tar tid och kunskap att ta fram och det finns inga genvägar.