Viva

Varför varumärket är avgörande för dig som e-handlare

Varumärke
Publicerad , senaste uppdatering

Hård konkurrens

 

E-handeln växte med 44 %* under april, jämfört med april 2019. 78 % av svenskarna e-handlade, vilket är den högsta andelen någonsin (e-barometern-april-2020) Visst är detta delvis en följd av corona, men e-handeln har ökat ständigt och vi ser idag inga tecken på att den kommer att minska. Så vad ska man tänka på då när man har en e-handel, eller funderar på att öppna en e-handel som komplement till den fysiska?

 

Varumärket börjar med ett varför

 

Utan ett tydligt varumärke riskerar man som e-handlare idag att konkurreras ut av aktörer som har lägre pris, större tillgänglighet, och snabbare leveranser. Hur ska man göra för att bygga upp en affär som håller i längden? Det ska vi försöka reda ut i denna artikel. 

 

Att ett starkt varumärke är viktigt för e-handlare idag, det råder det ingen tvekan om. Men vad betyder det att ha ett starkt varumärke? I stället för att börja med att se över logotypen, typsnittet eller hur bildvalet, börja istället med den grundläggande frågan som avgörande för alla affärer. Varför finns ni på marknaden? 

 

Rätt konkurrensfördelar och position

 

Det kan tyckas självklart att utgå från behovet hos kunderna, men tyvärr har många fortfarande enbart ett tjänst- och produktfokus i sin marknadsstrategi.

 

“Bara vi tar ned priset, kör en extra rea, fixar snabbare leveranser eller tar hem ett eget lager så slår vi konkurrenterna.” 

 

Problemet med detta resonemang är att det inte svarar på den viktigaste frågan, varför man finns. Det svarar på vad man ska göra, inte varför man gör det. Vi gör som alla andra och agerar reaktivt på vår omvärld istället för att agera proaktivt. 

 

Alla kan inte vara bäst på allt, välj den position som särskiljer er från konkurrenterna. Är ni bäst på lager, och kan slå alla era konkurrenter med goda marginaler – välj det i så fall som en av era viktigaste konkurrensfördelar. Är det pris, kan ni hålla ett avsevärt lägre pris eller är det leveranstid? Troligtvis är det varken lager, pris eller leveranstid som gör att ni sticker ut i mängden då alla konkurrerar på ungefär samma villkor och därför är det en riskabel strategi. 

 

Ta nu stället konsumentperspektivet på marknadsföringen. Fundera på vad som driver kunder mer än produkterna i sig, priset eller placeringen. 

 

Skapa ett varumärke

 

Varumärket är summan av kundens upplevelser av alla interaktioner de har med er, det är helt enkelt känslan som era kunder har av er. 

 

  • Känslan av att använda produkten, inte enbart produktens egenskaper
  • Känslan av att man får mycket för pengarna, inte vad det kostar
  • Känslan av en smidig köpupplevelsen inte tillgängligheten
  • Känslan av vilka ni är, vad ni står för och varför ni finns. Inte bara vilka produkter ni har 

 

Så skapa ett starkt varumärke genom att fokusera på dessa fyra delar i varumärket. För det som känns bra för kunden är bra för affären. 

 

Bygg ett starkt varumärke genom data och kommunikation

 

Att bygga ett starkt varumärke handlar om att ta hänsyn till kunden. Genom att samla data om kunderna, vilka de är, vad de vill och hur de upplever er så kan man utvecklas med kundens intressen i fokus och därmed stärka känslan av varumärket. Se det som en naturlig del i verksamheten snarare än något som görs någon gång om året eller i samband med ett större projekt.

Det handlar om att ta hänsyn till vad våra valda målgrupper känner i förhållande till hur vi kommunicerar till dem. Sedan anpassa det vi gör, det vi säger och hur vi säger det, utifrån dessa insikter.